Stal – węzły (PN-EN 1993)

Projektowanie węzłów w konstrukcjach stalowych. Moduł zawiera kolekcję reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę połączeń zgodnie z metodą podaną w normie PN-EN 1993-1-8. Każda reguła dedykowana jest do innego rodzaju połączenia dzięki czemu definicja węzła jest bardzo szybka, a interpretacja wyników bardzo łatwa. Wszystkie reguły połączeń są w pełni zintegrowane z modułem do analizy statycznej zapewniając automatyczny import sił przywęzłowych oraz charakterystyk elementów dochodzących do węzła. Geometria węzła wizualizowana jest na bieżąco z jednoczesnym sprawdzeniem jej poprawności. Po wykonaniu analizy możliwe jest utworzenie raport zawierającego szczegółowe wyniki.
 
Połączenie zakładkowe dwóch blach

Połączenie zakładkowe dwóch blach

Reguła projektowania o uniwersalnym zastosowaniu dla często stosowanych połączeń zakładkowych dwóch blach. Połączenie może być realizowane za pomocą śrub lub spoin na jedną lub dwie blachy. Sprawdza nośność blachy, ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach,&nb...
Połączenie zakładkowe w kratownicy

Połączenie zakładkowe w kratownicy

Obliczenia połączenia elementów kratownicy za pomocą blachy węzłowej. Elementy mogą był połączone z blachą przy pomocy śrub lub spoin. Algorytm sprawdza nośność blachy, ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, ...
Połączenie doczołowe dwóch blach

Połączenie doczołowe dwóch blach

Reguła projektowania o uniwersalnym zastosowaniu dla często stosowanego połączenia doczołowego blachy. Połączenie może być realizowane za pomocą spoin pachwinowych lub czołowych na jedną lub dwie blachy. Algorytm sprawdza nośność blach łączniko...
Połączenie zakładkowe dwóch belek

Połączenie zakładkowe dwóch belek

Obliczenia połączeń współosiowych elementów belkowych łączonych za pomocą nakładek i przykładek. Połączenie może być realizowane przy wykorzystaniu śrub lub spoin. Algorytm sprawdza nośność przykładek/nakładek, ścięcie trzpienia,&n...
Połączenia rurowe w kratownicach

Połączenia rurowe w kratownicach

Zestaw algorytmów do wymiarowania rurowych połączeń dla dźwigarów kratowych. Procedury umożliwiają sprawdzenie warunków konstrukcyjnych i przeprowadzenie obliczeń dla skratowania z rur okrągłych lub prostokątnych, dołączonego do pasów z rur okrągłych...
Połączenia rurowe w ramach

Połączenia rurowe w ramach

Zestaw algorytmów do wymiarowania rurowych połączeń w konstrukcjach ramowych. Procedury umożliwiają sprawdzenie warunków konstrukcyjnych i przeprowadzenie obliczeń dla połączeń elementów wykonanych z rur okrągłych, prostokątnych oraz dwuteowników. ...
Połączenie doczołowe rur

Połączenie doczołowe rur

Algorytm do wymiarowania rozciąganych doczołowych styków śrubowych. Procedura umożliwia sprawdzenie warunków projektowych i przeprowadzenie obliczeń dla rozciąganych  połączeń elementów wykonanych z rur okrągłych i prostokątnych. Moduł w ...
Połączenie belki ze słupem (blacha)

Połączenie belki ze słupem (blacha)

Obliczenia połączenia belki do słupa za pomocą blachy. Połączenie może być realizowane przy wykorzystaniu śrub lub spoin dla dwuteowników (słup oraz belka). Algorytm sprawdza nośność przykładki, ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach,&...
Połączenie doczołowe belka-belka

Połączenie doczołowe belka-belka

Algorytm wyznaczania nośności śrubowego, doczołowego połączenia belki do belki. Algorytm sprawdza szereg warunków projektowych dla łączników, blachy czołowej oraz łączonych elementów w kontekście nośności na ścinanie, rozciąganie, zginanie oraz interakcję zg...
Połączenie doczołowe belka-słup

Połączenie doczołowe belka-słup

Jedno z najczęściej używanych typów połączeń w konstrukcjach stalowych. Reguła umożliwia ocenę nośności połączenia dla przekrojów dwuteowych na blachę czołową za pomocą śrub, których pozycja (rzędy) mogą być swobodnie definiowane. Algorytm sprawdza szere...