Soldis PROJEKTANT

Soldis PROJEKTANT to łatwe i intuicyjne narzędzie do tworzenia i analizy konstrukcji budowlanych, które jest powszechnie używane przez biura projektowe oraz studentów ze wszystkich liczących się uczelni technicznych w Polsce. Program składa się z szeregu modułów zespolonych w ramach jednego środowiska obliczeniowego. Każdy moduł odpowiada za fragment funkcjonalności programu.

Rama

Rama

Zestaw narzędzi do szczegółowej analiz konstrukcji ramowych o dowolnej geometrii, podparciu oraz obciążeniu. Pakiet umożliwia przeprowadzenie analizy statycznej (liniowej oraz nieliniowej), wymiarowanie według eurokodów oraz norm polskich (żelbet, stal, drewno, fundamenty, ...), analizę stateczności, dynamiczną, utworzenie linii wpływu oraz optymalizację konstrukcji. W pakiecie do...
Płyta żelbetowa

Płyta żelbetowa

Moduł umożliwia definicję i szczegółową analizę płyt żelbetowych o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz rozkładzie zbrojenia. Dzięki wydajnemu algorytmowi obliczeniowemu dla statyki oraz wymiarowania (zbrojenia/zarysowania) projektowanie odbywa się w sposób płynny bez przerw na czasochłonne obliczenia. Zestaw intuicyjnych narzędzi do definicji modelu obliczeniowego oraz prezentacji wyników powoduje,...
Ściany i tarcze

Ściany i tarcze

Zestaw narzędzi do analizy statycznej oraz wymiarowania ścian i tarcz niezbędny w pracy każdego projektanta. Algorytmy przeznaczone są dla powierzchniowych elementów pracujących w płaskim stanie naprężenia. Narzędzia zapewniają sprawne modelowanie umożliwiające swobodną definicja geometrii, obciążenia i warunków podparcia, szybki procesor (solver) statyki oraz łatwe wymiarowanie dzięki szerokiemu ...
Powłoka

Powłoka

Model powłokowy jest niezbędny w sytuacjach obliczeniowych, gdzie jednocześnie występuje stan błonowy (ściany/tarcze) i zgięciowy (płyty). Wśród wielu przykładów obliczeniowych warto wymienić te najczęstsze, tj.: płyty posadzkowe obliczane z uwzględnieniem skurczu, ściany zbiorników, tężniki powierzchniowe, ściany budynków obciążone parciem wiatru/gruntu/uderzeniem pojazdu itp. Moduł obejmuje zes...
Konstrukcje liniowe

Konstrukcje liniowe

Płaski stan odkształcenia (PSO) umożliwia analizę elementów konstrukcyjnych o stałym przekroju, w których jeden wymiar jest zdecydowanie większy niż dwa pozostałe (element pryzmatyczny), a obciążenie działa prostopadle do niego. Przykładem analiz PSO mogą być obliczenia murów oporowych, przepustów drogowych, tam, rur obciążonych ciśnieniem stałym na długości itp.. Moduł umożliwia analizę statyczną wraz z ...
Konstrukcje osiowosymetryczne

Konstrukcje osiowosymetryczne

Modele osiowosymetryczne umożliwiają efektywna analizę w sytuacji symetrii geometrii oraz obciążenia, np.: rozkład naprężeń pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń spreżysta), rury obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem gruntu/wody, itp. Moduł pozwala na wygodne definiowanie schematu o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz podparciu. W przypadku...
Reguły wymiarowania

Reguły wymiarowania

Reguły wymiarowania stanowią zestaw narzędzi do kompleksowej oceny konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi i są uzupełnieniem do algorytmów dostępnych w poszczególnych modułach. W programie dostępne są zarówno procedury które przeprowadzają obliczenia według kryteriów zawartych w normie (PN-EN, PN) jak i takie, które nie mają podstawy normowej (siły przekrojowe, reakcje podporowe,...
Narzędzia

Narzędzia

Zestaw narzędzi wspomagających pracę w programie wśród których znajdziemy m.in. moduł do generowania zestawienia obciążeń klimatycznych, użytkowych, ciężaru konstrukcji oraz elementów wykończenia, narzędzia eksportu zbrojenia do zewnętrznych programów ułatwiających dalsze szczegółowe ich opracowanie oraz moduł aktualizacji.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/)
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
This product includes geompack++ software written by Barry Joe (https://members.shaw.ca/bjoe/).