Soldis PROJEKTANT

Soldis PROJEKTANT to łatwe i intuicyjne narzędzie do tworzenia i analizy konstrukcji budowlanych, które jest powszechnie używane przez biura projektowe oraz studentów ze wszystkich liczących się uczelni technicznych w Polsce. Program składa się z szeregu modułów zespolonych w ramach jednego środowiska obliczeniowego. Każdy moduł odpowiada za fragment funkcjonalności programu.

Konstrukcja ramowa

Konstrukcja ramowa

Zestaw narzędzi do szczegółowej analiz konstrukcji ramowych o dowolnej geometrii, podparciu oraz obciążeniu. Pakiet umożliwia przeprowadzenie analizy statycznej (liniowej oraz nieliniowej), wymiarowanie według eurokodów oraz norm polskich (żelbet, stal, drewno, fundamenty, ...), analizę stateczności, dynamiczną, utworzenie linii wpływu oraz optymalizację konstrukcji. W pakiecie dodatkowo znajdziemy kalku...
Płyta żelbetowa

Płyta żelbetowa

Moduł umożliwia definicję i szczegółową analizę płyt żelbetowych o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz rozkładzie zbrojenia. Dzięki wydajnemu algorytmowi obliczeniowemu dla statyki oraz wymiarowania (zbrojenia/zarysowania) projektowanie odbywa się w sposób płynny bez przerw na czasochłonne obliczenia. Zestaw intuicyjnych narzędzi do definicji modelu obliczeniowego oraz prezentacji wyników powoduje, ...
Narzędzia

Narzędzia

Zestaw narzędzi wspomagających pracę w programie wśród których znajdziemy m.in. moduł do generowania zestawienia obciążeń klimatycznych, użytkowych, ciężaru konstrukcji oraz elementów wykończenia, narzędzia eksportu zbrojenia do zewnętrznych programów ułatwiających dalsze szczegółowe ich opracowanie oraz moduł aktualizacji.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/)
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

This product includes geompack++ software written by Barry Joe (https://members.shaw.ca/bjoe/).