Połączenie zakładkowe dwóch blach

Reguła projektowania o uniwersalnym zastosowaniu dla często stosowanych połączeń zakładkowych dwóch blach. Połączenie może być realizowane za pomocą śrub lub spoin na jedną lub dwie blachy. Sprawdza nośność blachy, ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego dla połączeń śrubowych lub naprężenia w spoinach dla połączeń spawanych.

 

Moduł w szczególności umożliwia: 

 • analizę połączenia dla każdego elementu belkowego (również wykonanego z materiału innego niż stal),
 • sprawdzenie warunków nośności dla blachy, ścięcie trzpienia i docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego dla połączeń śrubowych lub naprężenia w spoinach dla połączeń spawanych,
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • połączenie blach za pomocą śrub lub spoin pachwinowych,
 • wizualizację połączenia (geometria, śruby, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • swobodne rozmieszczanie łączników z automatyczną kontrolą warunków normowych (odstęp od krawędzi, odległości między rzędami itd),
 • automatyczne centrowanie śrub w ramach zdefiniowanego obszaru,
 • swobodne kształtowanie spoin (w tym również niesymetryczne),
 • sprawdzenie następujących warunków nośności: ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, naprężenia w spoinach (dla połączeń spawanych),
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonych łączników,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • przegląd szczegółowych wyników dla wszystkich łączników,
 • łączenie na jedną lub dwie blachy,
 • własną definicję sił przywęzłowych, w tym również niezależnie dla warunku poślizgu styku,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń