Pobierz

start_up

 
Soldis PROJEKTANT 2019 (8.10.10)
 
winLogoSmall Windows (32/64bits) .EXE 114Mb EXE
  Windows (32/64bits) .ZIP* (przenośny)
* Archiwum .zip – nie wymaga instalacji – po rozpakowaniu należy uruchomić plik soldis.exe.
110Mb ZIP
 

Zobacz opis nowości w Soldis PROJEKTANT 2019

 Podstawowe ulepszenia w SP 2019 (skrót):
 • Dodano możliwość modelowania, analizy statycznej oraz wymiarowania ścian (tarcz – płaski stan naprężenia).
 • Dodano możliwość modelowania i analizy statycznej dla płaskiego stan odkształcenia (np. konstrukcje liniowe – ściany oporowe).
 • Dodano moduł modelowania oraz obliczeń statycznych dla konstrukcji osiowosymetrycznych.
 • Dla konstrukcji powierzchniowych w trybie wymiarowania dodano diagnostykę (wytężenie).
 • Dodano możliwość automatycznego dogęszczania siatki elementów skończonych przy narożnikach oraz dla krawędzi.
 • W module płyty fundamentowej do wyników dodano odpór gruntu (mapy, raport, wyniki w punkcie).
 • Dodano możliwość wizualizacji wyników dla zdeformowanej siatki (płaszczyzna OXY).
 • W module statyka dodano możliwość rysowania wykresów dal żeber/belek bezpośrednio w obszarze kreślenia (konstrukcje powierzchniowe).
 • Dodano nowy tryb przeglądania wyników – przestrzenna wizualizacja przemieszczeń (tylko dla płyt).
 • W konstrukcjach powierzchniowych dodano możliwość definicji żeber/belek niezależnie od krawędzi.
 • W wynikach szczegółowych dla belek/reakcji oraz punktu dodano możliwość wyświetlenia wartości podstawowej oraz wartości odpowiadających (kombinatoryka) oraz najbardziej niekorzystnych kombinacji grup obciążenia.
 • Przy analizie konstrukcji płytowych dodano możliwość definicji materiału innego niż beton.
 • Przy analizie stateczności (problem własny) umożliwiono dowolną definicję kombinacji dla której mają zostać przeprowadzone obliczenia.
 • Przy analizie konstrukcji powierzchniowych dodano możliwość definicji belek (żeber) poza obrysem paneli.
 • Dla konstrukcji ramowych oraz płytowych dodano narzędzie do generowania osi konstrukcyjnych (linie konstrukcyjne).
 • Przy definicji płyt podpory których sztywność szacowana jest za pomocą kalkulatora rysowana są na podstawie faktycznych wymiarów reprezentowanego słupa lub ściany.
 • Przy wymiarowaniu elementów powierzchniowych dodano automatyczny wybór kombinacji dla poszczególnych wyników (zbrojenie, rysy).
 • Przy definicji obciążeń dla konstrukcji płowych dodano możliwość pobierania wartości z zestawienia.
 • Dodano możliwość definicji sił/momentów skupionych niezależnie od wierzchołków.
 • Przy obliczaniu zbrojenia minimalnego dla płyt żelbetowych uwzględniono zbrojenie minimalne ze względu na zarysowanie (PN, PN-EN).
 • Wielowątkowy algorytm obliczeniowy przy wyznaczaniu sił wewnętrznych – znaczące przyspieszenie działania przy wielu grupach obciążenia.
 • Przy projektowaniu żeber/belek w konstrukcjach powierzchniowych umożliwiono wyświetlanie wykresów bezpośrednio w obszarze kreślenia.
 • Znacząco przyśpieszono obliczenia dla weryfikacji konstrukcji powierzchniowych.
 • Dodano możliwość zarządzania (otwieranie/zamykanie) aktualnie edytowanymi pozycjami obliczeniowymi.
 • Usprawniono wczytywanie podkładów z .dxf dla rysunków z ukrytymi blokami (działanie nakładek na systemy CAD).
 • Dodano nową opcję do ustawień algorytm siatkującego – kształt elementów: czworobok, trójkąt oraz siatka z dominacją czworoboków (opcja nie jest dostępna dla konstrukcji osiowosymetrycznych).
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji obliczeniowych (łatwy sposób wariantowania schematu obliczeniowego).
 • Dla konstrukcji płytowych/powłokowych dodano możliwość wyświetlenia wartości w przekrojach bezpośrednio w obszarze roboczym.
 • Przy definicji sztywności podpory za pomocą kalkulatora zapamiętywane są charakterystyki ściany/słupa (konstrukcje powierzchniowe).
 • Ulepszono kopiowanie, skalowanie oraz lustrzane odbicie elementów prętowych poprzez synchronizację obiektów do nich dołączonych (podpory obciążenie itp).
 • Przy edycji elementu prętowego (układy ramowe) dodano widok elementu z aktualną orientacją i lokalizacją ewentualnych przegubów.
 • Na pasku statusu dodano licznik elementów oraz węzłów siatki elementów skończonych w celu szybkiego oszacowania rozmiaru zadania.
 • Przy wyznaczaniu sił tnących dla płyt zlikwidowano wpływ „shear-locking” – bardziej dokładne wyniki.
 • Dodano możliwość wyświetlania wyników wymiarowania żeber przy wymiarowaniu oraz weryfikacji konstrukcji powierzchniowych.
 • Przyśpieszono obliczenia dla płyt fundamentowych (podłoże Winklera).
 • Przyśpieszono algorytm wymiarowania (zbrojenie, rysy, diagnostyka).
 • Przy śledzeniu punktów przecięcia elementów liniowych uwzględniono linie konstrukcyjne (szkic), przekroje, zarys zbrojenie itp.
 • i wiele więcej… (zobacz pozostałe)
Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT 2018 (v8.9.41) 103Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2017 (v8.8.53) 101Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 ER1 (v8.7.21) 74Mb EXE
[Archiwum] Soldis PROJEKTANT 2016 (v8.6.32) 72Mb EXE
[Archiwum] Soldis PROJEKTANT v8.5.80 50Mb EXE
[Archiwum] Soldis PROJEKTANT v8.422 32Mb EXE
Soldis DeveloperDoc 2.3 1.3Mb ZIP