Pobierz

 
Najnowsza wersja (kliknij EXE lub ZIP):

 

Soldis PROJEKTANT 2018 (8.9.34)
 
 
 
winLogoSmall Windows (32/64bits) .EXE 107Mb EXE
  Windows (32/64bits) .ZIP* (przenośny)
* Archiwum .zip – nie wymaga instalacji – po rozpakowaniu należy uruchomić plik soldis.exe.
107Mb ZIP
 
 

 

UWAGA!!! Jeżeli program nie uruchamia się, należy pobrać i zainstalować bibioteki ‚Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64)’ dostępne tutaj.
 

Podstawowe ulepszenia w SP 2018:

 • Do algorytmu metody elementów skończonych dodano możliwość analizy płyt na podatnym podłożu (Winkler).
 • Zastosowano nowy, znacznie wydajniejszy algorytm MES dla konstrukcji powierzchniowych – całość analizy przyśpieszono kilkukrotnie.
 • Znacząca zredukowano zużycie pamięci operacyjnej przez algorytm MES – możliwość analizy większych zadań.
 • Dodano kalkulator sztywności podpór liniowych oraz punktowych na podstawie parametrów ściany/słupa i materiału.
 • Dodano kalkulator sztywności podpory na podstawie wybranego profilu gruntu (metoda półprzestrzeni sprężystej).
 • Dodano możliwość definicji obciążenia rozłożonego (siła oraz moment) względem dowolnej linii – brak konieczności definiowania dodatkowych krawędzi.
 • Przyśpieszono algorytm generowania wyników dla kombinatoryki w przypadku konstrukcji powierzchniowych.
 • Przygotowano dedykowane algorytmy MES dla najpopularniejszych procesorów oraz systemów 64 bitowych – wykorzystanie najnowszych instrukcji procesorów może wielokrotnie przyśpieszyć obliczenia.
 • Dodano możliwość odwracania wykresów dla konstrukcji powierzchniowych w poziomie oraz pionie (siły przekrojowe żeber, siły w przekrojach, itp).
 • Przyśpieszono kilkukrotnie komunikację programu głównego z algorytmem metody elementów skończonych.
 • Dodano menadżer profili gruntowych, które można użyć przy definicji sprężystości podpór. Profile są współdzielone między pozycjami obliczeniowymi oraz z regułą wymiarowania fundamentów (stopy, ławy).
 • Przy definicji siatek zbrojeniowych dodano wizualizację rozstawu oraz średnicy prętów.
 • Dodano wyświetlanie komunikatów z algorytmu metody elementów skończonych w trakcie analizy.
 • Kilkukrotnie przyśpieszono obliczenia konstrukcji powierzchniowych z uwzględnieniem zarysowania oraz reologii.
 • Dodano menadżera kontekstu dla raportu z obliczeń konstrukcji powierzchniowych – swobodny wybór elementów modelu oraz wyników, które mają zostać umieszczone w raporcie.
 • Przy definicji siatek zbrojeniowych dodano możliwości zablokowania jednego z parametrów rozkładu zbrojenia: średnica, liczba, pole.
 • Przyśpieszono eksport zbrojenia dla elementów powierzchniowych do programu BiK.
 • Nowy algorytm rysowania siatki elementów skończonych – kilkukrotne przyśpieszenie.
 • W regule wymiarowania „Połączenia rurowe w kratownicy” umożliwiono użycie rur kwadratowych oraz prostokątnych jednocześnie. Wymiarowanie odbywa się w całości jak dla rur prostokątnych.
 • Dodano możliwość szybkiego zamknięcia rysowanego wieloboku poprzez wskazanie na pierwszy węzeł (liczba węzłów większa niż trzy).
 • Rozszerzono możliwości eksportu do BiK o informacje o podstawowych oraz dodatkowych siatkach zbrojeniowych.
 • Przy wizualizacji żeber dla konstrukcji powierzchniowych uwzględniana jest rzeczywista grubość płyty oraz mimośród.
 • Przy modelowaniu konstrukcji płytowych dodano możliwość obciążenia momentem skupionym.
 • Przy imporcie z DXF dodano możliwość, aby importowane elementy były traktowane jako linie konstrukcyjne.
 • Przy definicji konstrukcji ramowych i powierzchniowych dodano możliwość tworzenia linii konstrukcyjnych.
 • Przeniesienie narzędzi definicji kąta z układów ramowych do powierzchniowych.
 • Przyśpieszenie odczytu wartości w punkcie dla konstrukcji płytowych.
 • Przy wyświetlaniu wyników dla żeber generowany jest wykres dla wskazanego odcinka (krawędzi) oraz odcinków do niego dochodzących (z tej samej definicji żebra).
 • Przy imporcie geometrii z pliku dodano możliwość automatycznego podziału przecinających się prętów.
 • Naprawiono błąd z usuwanym obciążeniem powierzchniowych po podziale panelu.

soldis2018splash_480

Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT 2017 (v8.8.48) 101Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 ER1 (v8.7.20) 74Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 (v8.6.31) 72Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.5.79 50Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.421 32Mb EXE
Soldis DeveloperDoc 2.3 1.3Mb ZIP