Pobierz

Soldis PROJEKTANT
 
     
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT 3D (2.5.13) POBIERZ
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT 3D (2.6.11, BETA) POBIERZ
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT 2D (2.3.22) POBIERZ
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT 2D (2.4.5, BETA) POBIERZ
W przypadku problemów z pobraniem za pomocą Google Chrome zalecamy użycie innej przeglądarki.
 

 

Zobacz podstawowe ulepszenia w SP 3D (2.6.3)
 • Dodano opcję uwzględnienia zbrojenia minimalnego ze względu na rysy.
 • Dodano analizę cięgien (elementy tylko ze sztywnością na rozciąganie).
 • Dodano ukrywanie wyników (mapy, wykresy) dla elementów w nieaktywnych warstwach.
 • Dodano nieliniową analizę powłok żelbetowych (zarysowanie, reologia).
 • Dodano wizualizację przemieszczeń powłok oraz prętów.
 • Dodano możliwość wieloprocesorowego wymiarowania powłok żelbetowych (opcja w licencji).
 • Przy wymiarowaniu powłok żelbetowych dodano nowy algorytm, który analizuje tylko ekstremalne kombinacje.
 • Przyśpieszono (około 100%) algorytm wymiarowania powłok żelbetowych.
 • Dla map w statyce oraz wymiarowaniu dodano przekroje prezentujące wyniki wzdłuż dowolnej łamanej.
 • Dodano podgląd lokalnych układów współrzędnych dla powłok.
 • Dla rozkładu obciążenia dodano możliwość ograniczenia wykluczeń dla krawędzi do wskazanych powierzchni.
 • Dodano etykiety wartości dla map w statyce oraz wymiarowaniu powłok żelbetowych.
 • W widoku na płaszczyźnie ukryto etykiety reguł wymiarowania, które zdefiniowane są poza płaszczyzną.
 • W widoku na płaszczyźnie dodano opisy dla siatek zbrojeniowych.
 • Dodano zbiorcze tabele ze wszystkimi obiektami — łatwe wyszukiwanie i zaznaczanie.
 • Dodano możliwość definicji własnej wartości współczynnika ciśnienia wewnętrznego (Cpi) dla obciążenia wiatrem.
 • Dodano narzędzie do automatycznego uzgadniania kierunku krawędzi w ramach definicji belki.
 • Umożliwiono definicję rozmiaru elementu w obszarze powłok niezależnie od rozmiaru dla sąsiednich krawędzi.
 • Dodano generator obciążeń śniegiem dla dachów jedno i dwupołaciowych.
 • Dodano zwolnienie dla belek połączonych punktowo (tzw. „połączenie nożycowe”).
 • Dodano obciążenie rzutowane dla krawędzi oraz powierzchni.
 • Zwiększono limit grup obciążenia zmiennego do 30.
 • Kombinacje ekstremalne dla wymiarowania powłok żelbetowych są zapamiętywane aż do momentu zmiany modelu.
 • W symbolach dla obciążenia odkształceniami dodano symbole prezentujące kierunki.
 • Przy podziale krawędzi z przypisaną belką program automatycznie rozszerza jej definicję na nowo utworzone krawędzie.
 • Dla generatora obciążenia wiatrem dodano możliwość wskazania dowolnej płaszczyzny określającej poziom terenu.
 • Dla algorytmu rozkładu obciążenia z powierzchni dodano możliwość wskazania krawędzi niekonstrukcyjnych.
 • Dodano obciążenie powierzchniowe o liniowo zmiennej wartości.
 • Dodano obciążenie paneli odkształceniem (skurcz).
 • Dodano obciążenie paneli temperaturą.
 • Dodano belki o zmiennym przekroju.
 • Ujednolicono system licencjonowania dla 2D i 3D.
 • Dodano belki sztywne.
 • Dodano możliwość importu podkładu dxf jako szkic (blok).
 • Dodano generator obciążeń dla ciśnienia wiatru.
 • Dodano możliwość wizualizacji powłok z rzeczywistą grubością.
 • W panelu narzędziowym wyodrębniono nową grupę dla obciążeń.
 • Dodano podgląd podstawowych cech elementu po przytrzymaniu na nim kursora myszy.
 • Ulepszono sposób wizualizacji podpór -> kolory zgodne z kolorystyką układów współrzędnych.
 • Dodano dwa typy licencji: dla ośrodków dydaktycznych i nauczycieli.
 • Dodano przycisk przerysowania/odświeżenia widoku bezpośrednio obok przełączników warstw.
 • Dodano warstwę widoku dla węzłów.
 • Dodano opis aktualnie wyświetlanych map.
 • Przyśpieszono tworzenie widoku dla obciążeń liniowych oraz powierzchniowych.
 • Przyśpieszono 5x obliczenia diagnostyki dla żelbetowych konstrukcji powłokowych.
 • Zmieniono sposób prezentacji wyników dla diagnostyki żelbetowych konstrukcji powłokowych.
 • Dodano podgląd wymiarów przy edycji przekroju.
 • Dodano okno powitalne z przekierowaniem do przykładów i samouczków.
 • Dodano możliwość definicji odsunięcia belki od osi („offset”).
 • Dodano podgląd przekroju przy definicji belki.
 • Dodano automatyczne wznawianie definicji powierzchni w trybie rysowania na płaszczyźnie.
 • Ulepszono sposób prezentacji kombinacji w raporcie – czytelne symbole współczynników użytych dla grup.
 • Umieszczenie podręcznego paska narzędziowego zawsze w zakresie aktualnego widoku.
 • Dodano obciążenie powierzchniowe na obrysie dowolnego wieloboku.
 • Dodano podgląd rozkładu obciążenia z powierzchni na krawędzie sąsiadującej konstrukcji.
 • Dodano możliwość definicji obciążenia liniowego zmiennego na długości.
 • Dodano możliwość definicji sił skupionych poza węzłami.
 • Zmodyfikowano przełączanie między poszczególnymi trybami widoku – rysowanie w płaszczyźnie zostaje utrzymane.
 • Wprowadzono uproszczoną wizualizację belek jako kontur.
 • Wprowadzono zapamiętywanie ustawień widoczności warstw przy przechodzeniu między poszczególnymi trybami widoku.
 • Umieszczenie podręcznego paska narzędziowego zawsze w zakresie aktualnego widoku.
 • Usunięto błąd przy generowaniu siatki w przypadku bardzo małych krawędzi.
 • Poprawiono deaktualizację modelu obliczeniowego przy zmianie ustawień dla ciężaru własnego.
 • Przyśpieszono algorytm wyszukiwania elementów skończonych dla siatek zbrojeniowych.
 • Umożliwiono ukrycie lokalnych układów współrzędnych dla belek.
 • Wyłączono śledzenie dla elementów w ukrytych warstwach.
 • Wprowadzono warstwy organizujące elementy modelu z możliwością ukrywania.
 • Dodano możliwość automatycznego dzielenia przecinających się krawędzi (dla zaznaczenia).
 • Dodano funkcję łączenia krawędzi.
 • Ulepszono organizację danych co znacznie przyśpieszyło operacje edycji modelu.
 • Rozszerzono możliwość czytania podkładów DXF o polilinie oraz elementy bez przypisania do warstwy.
 • Dla importu podkładu z DXF dodano możliwość wyboru warstw oraz typu obiektu: krawędzie oraz linie konstrukcyjne.
 • Dla belki żelbetowej poprawiono wyświetlanie listy z wynikami dla zakotwienia prętów.
 • Usunięto błąd z brakiem możliwości przypisania belki do krawędzi po wcześniejszym anulowaniu procedury.
 • W regule wymiarowania fundamentów poprawiono błąd przy przesuwaniu warstwy gruntu w dół.
 • Rozszerzono konwersję obciążeń powierzchniowych na pozostałe elementy konstrukcji.
 • Wprowadzono automatyczne konwertowane obciążeń powierzchniowych, przy braku powłoki, na liniowe dla przyległych belek.
 • W oknie głównym dodano informację o nowej wersji programu.
 • Dodano ostrzeżenie gdy w przypadku analizy statycznej przemieszczenia są bardzo duże.
 • Dodano import podkładu z pliku DXF.
 • Dodano wykrywanie pokrywających się krawędzi bezpośrednio przed uruchomieniem generatora siatki.
Zobacz podstawowe ulepszenia w SP 2D (v2)

Uwaga!!! Zmiana numeracji wersji w celu dostosowania do Soldis PROJEKTANT 3D.

 • [P] Wprowadzono wielordzeniowe wymiarowanie powłok, płyt oraz ścian.
 • [P] Przyśpieszono wielokrotnie solver MES.
 • [P] W regułach wymiarowania dodano edytor segmentów – możliwość łączenia/dzielenia krawędzi.
 • [P] Zwiększono dokładność obliczania reakcji liniowych w miejscach ich połączeń.
 • [P] Przyśpieszono 5x obliczenia diagnostyki dla żelbetowych konstrukcji powłokowych.
 • [Pł, Po, Ś] Umożliwiono wyłączenie wybranych paneli z wymiarowania – przyśpieszenie obliczeń.
 • [R3] Dla konstrukcji ramowych 3D (geometria w płaszczyźnie) dodano możliwość zwolnień oraz połączenia podatnego.
 • [Ru] Dla konstrukcji rusztowych dodano możliwość definicji wzajemnych połączeń (przegub/sztywne) oraz ew. sztywności połączenia.
 • [P] Ulepszono rysowanie wykresów dla reakcji liniowych.
 • [Pł] Umożliwiono wybór dowolnego material dla żeber.
 • [P] Dodano nazwy dla paneli.
 • [P] Dodano Możliwość przypisywania wielu podpór do jednego węzła.
 • [Ś] Dodano możliwość użycia kalkulatora sztywności gruntu przy definicji podpory.
 • Zredukowano ilość informacji zapisywanych do plików .sdi – dużo mniejszy rozmiar pliku.
 • [P] Zmieniono sposób prezentacji wyników dla diagnostyki konstrukcji żelbetowych.
 • W regule wymiarowania dla belki żelbetowej [PN-EN, PN] zwiększono skuteczność znajdowania równowagi w przekroju.
 • W regule wymiarowania dla belki żelbetowej [PN-EN, PN] rozwiązano problem z dodatkowymi siłami w zbrojeniu głównym od ścinania w miejscach z zerowym momentem zginającym.
 • W regule wymiarowania dla belki żelbetowej [PN-EN, PN] poprawiono rozkład automatycznie generowanego zbrojenia dla smukłych belek.
 • W regule wymiarowania dla belki żelbetowej [PN-EN, PN] poprawiono modyfikację zbrojenia dla krawędzi w przypadku układu wieloprzęsłowego.
 • W regule wymiarowania dla belki żelbetowej [PN-EN] w przypadku braku zbrojenia w strefie rozciąganej średni rozstaw rys obliczany jest na podstawie wzoru 7.14.
 • W regule wymiarowania dla belki żelbetowej [PN-EN, PN] ulepszono sposób rozpoznawania krawędzi rozciąganej/ściskanej przy wyznaczaniu ramienia sił wewnętrznych i wartości pochodnych (d, a1, a2).
 • W regule wymiarowania dla belki drewnianej [PN-EN, PN] dodano wyświetlanie znaku dla wartości przemieszczenia.
 • W regule wymiarowania dla belki stalowej [PN-EN] dodano w raporcie szczegóły obliczania przekroju współpracującego w przypadku efektu szerokiego pasa.
 • [Ru/R3] Dodano możliwość wyświetlania liniowych reakcji.
 • Dwukrotne zwiększenie przydziału pamięci dla procesu głównego (tylko na platformach 64bit). Spośród wielu efektów warto wymienić najważniejszy – możliwość analizowania dużo większych modeli.
 • [P] Ulepszono organizację danych co znacznie przyśpieszyło edycję modelu.
 • [R] Ulepszono algorytm wyszukiwania połączeń między gałęziami profilu złożonego.
 • Poprawiono błąd przy analizie konstrukcji z elementami o zmiennym przekroju w przypadku usunięcia i ponownego utworzenia przekroju w ramach profilu.
 • Poprawiono problem z komunikatem o błędnej tablicy w raportach z reguł wymiarowania.
 • [P] Poprawiono błąd przy edycji sił bezpośrednio z menadżera – nieprawidłowe grupy obciążenia.
 • [P] Poprawiono błąd przeliczania reguł wymiarowania przy raporcie dla statyki i weryfikacji.
 • [R] W optymalizacji poprawiono odświeżanie listy dla postępu.
 • [P] Poprawiono błąd z brakiem dezaktualizacji wyników wymiarowania po zmianie ustawień kombinatoryki.
 • [R] W regule wymiarowania fundamentów poprawiono błąd przy przesuwaniu warstwy gruntu w dół.
 • [P] Umożliwiono zmianę wielkości okien menadżerów (lista obciążeń, podpór, żeber itp.).

Symbole modułów:

 • R – Konstrukcje ramowe,
 • Pł – Konstrukcje płytowe (w tym również płyty fundamentowe),
 • Po – Konstrukcje powłokowe,
 • Ś – Ściany i tarcze,
 • L – Konstrukcje liniowe,
 • P – Konstrukcje definiowane poprzez powierzchnię (Pł, Po, Ś, L),
 • Os – Konstrukcje osiowosymetryczne,
 • Ru – Ruszty,
 • R3 – Rama płaska z obciążeniem przestrzennym.

Brak symbolu oznacza, że zmiana dotyczy wszystkich modułów.

Zobacz podstawowe ulepszenia w SP 2D (X2)
 • [Ra] Dodano nowy algorytm wymiarowania „Połączenie doczołowe belka-słup [PN-EN 1991-1-8]„.
 • [Pł/Po/Ru/R3] Dodano możliwość użycia reguł wymiarowania: „Element żelbetowy [PN-B-03264]” oraz „Element żelbetowy [PN-EN-1992]”.
 • [P] Dodano możliwość odwracania krawędzi.
 • [R3] Dodano moduł obliczeniowy „Rama płaska obciążona przestrzennie” (wymiarowanie żelbetu).
 • [Ru] Dodano możliwość modelowania, analizy statycznej oraz wymiarowania konstrukcji rusztowych (żelbet).
 • [Pł/Po] Dodano możliwość użycia reguły „Ściana pod obciążeniem skupionym [PN-EN 1996-1-1]”.
 • [Po] Dla konstrukcji powłokowych dodano możliwość niezależnej definicji odkształceń (kappa) w kierunku x i y.
 • [Po] Przy wymiarowaniu konstrukcji powłokowych dodano uwzględnienie efektów smukłości wg PN-EN-1992 oraz PN-B-03264.
 • [P] Ulepszono algorytm siatkowania – podobszary nie muszą być połączone krawędzią z obrysem panelu zewnętrznego.
 • [Po] Dla konstrukcji powłokowych dodano możliwość obciążenia temperaturą.
 • [Pł/Po] Rozbudowano algorytm liczenia degradacji – niezależne obliczenia dla dwóch stron i dwóch kierunków z możliwością selektywnej wizualizacji.
 • [Po] Dla powłok dodano narzędzie (mapy na panelach) do oceny wpływu smukłości: lambda/lambda_max.
 • [P] Dodano narzędzie do naprawy geometrii paneli po wadliwym imporcie z DXF lub błędzie w trakcie modelowania.
 • [Pł/Po] Dodano możliwość wyświetlania sił przekrojowych użytych do wyznaczenia zbrojenia (Wood-Armer).
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) dodano możliwość ograniczenia sprężystego przemieszczenia.
 • [P] Przyśpieszono generowania siatki elementów skończonych (wymiana informacji przez pliki binarne).
 • [R] Optymalizacja algorytmu wyznaczania przebicia w fundamentach (PN, PN-EN) – wielokrotne przyśpieszenie obliczeń.
 • [P/R] Przy imporcie z pliku DXF wprowadzono zaokrąglanie współrzędnych co eliminuje częściowo problemy z niedokładnościami na podkładach.
 • [P/R ] W regule do wymiarowania fundamentów (PN/PN-EN) dodano rozróżnienie rysunku w raporcie w zależności od typu fundamentu.
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) dodano ostrzeżenie przy liczeniu przemieszczeń w przypadku odchylenia osi normalnej od osi X-X centralnego układu przekroju.
 • [P/R] Odblokowano edycję materiałów murowych i materiału ogólnego.
 • [R] Zaktualizowano parametry materiałowe dla drewna.
 • [P/R] W regule do wymiarowania fundamentów (PN/PN-EN) zmieniono domyślny typ stopy na prostokątną.
 • [Po] Dodano nowy tryb wizualizacji wyników – kolor panelu zależny od przypisanych parametrów stateczności.
 • [P] Dodano możliwość przypisania wielu reguł wymiarowania do jednego węzła lub belki/żebra.
 • [R] W regułach wymiarowania dla elementów prętowych ulepszono okno dialogowe do definicji obciążenia prostopadłego do płaszczyzny.
 • [P] Dodano zapamiętywanie wyników dla kombinatoryki co powoduje szybsze przełączanie między mapami.
 • [R] W belkowym elemencie drewnianym (PN, PN-EN) dodano oszacowanie G_0,05 na podstawie G_maen, E_0,05 oraz E_mean (dokładniejsze wyznaczenie sigma_crit).
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) ulepszono automatyczny sposób doboru strzemion na odcinkach pierwszego rodzaju.
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) przyśpieszono algorytm związany z uciąglaniem zbrojenia i jego modyfikacją.
 • [R/P] W raporcie wprowadzono nowy sposób rysowania zwiększający czytelność rysunków.
 • [R/P] Poprawiono błąd z odczytem licencji przy otwieraniu modelu poprzez dwukrotne kliknięcie ikony.
 • [R/P] Usunięcie błędu uruchamiania programu związane z biblioteką wxApp.
 • [R] Poprawiono błąd przy wczytywaniu modelu zawierającego definicję gruntu z wersji starszej niż 8.8.
 • [R] Poprawiono interpolacje paramentów gruntowych w przypadku użycia metody B (PN).
 • [R/P] Usunięto problem z brakiem odznaczenia po kliknięciu klawisza ESC (problem występował losowo).
 • [P/R] W regułach wymiarowania dla elementów liniowych poprawiono skalę przy rysowanie wykresów sił przekrojowych.
 • [P] Usunięto błąd przy obliczaniu reakcji liniowych w przypadku podpory przypisanej do kilku połączonych krawędzi (zawyżona wartość w węzłach łączących krawędzie).
 • [R] W belkowym elemencie drewnianym (PN, PN-EN) poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji wyników w panelu po zmianie parametrów wymiarowania.
 • i wiele więcej…

Symbole modułów objętych zmianami: R – Konstrukcje ramowe, P – Konstrukcje definiowene poprzez powierzchnię (Pł, Po, PSN, PSO), Pł – Konstrukcje płytowe (w tym również płyty fundamentowe), Po – Konstrukcje powłokowe, Os – Konstrukcje osiowosymetryczne, Ru – ruszty, R3 – rama płaska obciążona przestrzennie.

 

Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT X2 (v8.12.55) 175Mb EXE
Soldis PROJEKTANT X1 (v8.11.69) 117Mb EXE
Soldis PROJEKTANT X/2019 (v8.10.74) 117Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2018 (v8.9.96) 103Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2017 (v8.8.98) 101Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 ER1 (v8.7.54) 74Mb EXE