Pobierz

Soldis PROJEKTANT
 
    Typ ZIP*
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT 3D (1.7.5) EXE POBIERZ
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT 3D (1.7.5) ZIP* POBIERZ
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT X2 (8.12.35) EXE POBIERZ
winLogoSmall Soldis PROJEKTANT X2 (8.12.35) ZIP* POBIERZ
* Archiwum .zip – nie wymaga instalacji – po rozpakowaniu należy uruchomić plik soldis.exe.
 

 

Zobacz podstawowe ulepszenia w SP X2 (skrót)
 • [Ra] Dodano nowy algorytm wymiarowania „Połączenie doczołowe belka-słup [PN-EN 1991-1-8]„.
 • [Pł/Po/Ru/R3] Dodano możliwość użycia reguł wymiarowania: „Element żelbetowy [PN-B-03264]” oraz „Element żelbetowy [PN-EN-1992]”.
 • [R3] Dodano moduł obliczeniowy „Rama płaska obciążona przestrzennie” (wymiarowanie żelbetu).
 • [Ru] Dodano możliwość modelowania, analizy statycznej oraz wymiarowania konstrukcji rusztowych (żelbet).
 • [Pł/Po] Dodano możliwość użycia reguły „Ściana pod obciążeniem skupionym [PN-EN 1996-1-1]”.
 • [Po] Dla konstrukcji powłokowych dodano możliwość niezależnej definicji odkształceń (kappa) w kierunku x i y.
 • [Po] Przy wymiarowaniu konstrukcji powłokowych dodano uwzględnienie efektów smukłości wg PN-EN-1992 oraz PN-B-03264.
 • [P] Ulepszono algorytm siatkowania – podobszary nie muszą być połączone krawędzią z obrysem panelu zewnętrznego.
 • [Po] Dla konstrukcji powłokowych dodano możliwość obciążenia temperaturą.
 • [Pł/Po] Rozbudowano algorytm liczenia degradacji – niezależne obliczenia dla dwóch stron i dwóch kierunków z możliwością selektywnej wizualizacji.
 • [Po] Dla powłok dodano narzędzie (mapy na panelach) do oceny wpływu smukłości: lambda/lambda_max.
 • [P] Dodano narzędzie do naprawy geometrii paneli po wadliwym imporcie z DXF lub błędzie w trakcie modelowania.
 • [Pł/Po] Dodano możliwość wyświetlania sił przekrojowych użytych do wyznaczenia zbrojenia (Wood-Armer).
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) dodano możliwość ograniczenia sprężystego przemieszczenia.
 • [P] Przyśpieszono generowania siatki elementów skończonych (wymiana informacji przez pliki binarne).
 • [R] Optymalizacja algorytmu wyznaczania przebicia w fundamentach (PN, PN-EN) – wielokrotne przyśpieszenie obliczeń.
 • [P/R] Przy imporcie z pliku DXF wprowadzono zaokrąglanie współrzędnych co eliminuje częściowo problemy z niedokładnościami na podkładach.
 • [P/R ] W regule do wymiarowania fundamentów (PN/PN-EN) dodano rozróżnienie rysunku w raporcie w zależności od typu fundamentu.
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) dodano ostrzeżenie przy liczeniu przemieszczeń w przypadku odchylenia osi normalnej od osi X-X centralnego układu przekroju.
 • [P/R] Odblokowano edycję materiałów murowych i materiału ogólnego.
 • [R] Zaktualizowano parametry materiałowe dla drewna.
 • [P/R] W regule do wymiarowania fundamentów (PN/PN-EN) zmieniono domyślny typ stopy na prostokątną.
 • [Po] Dodano nowy tryb wizualizacji wyników – kolor panelu zależny od przypisanych parametrów stateczności.
 • [P] Dodano możliwość przypisania wielu reguł wymiarowania do jednego węzła lub belki/żebra.
 • [R] W regułach wymiarowania dla elementów prętowych ulepszono okno dialogowe do definicji obciążenia prostopadłego do płaszczyzny.
 • [P] Dodano zapamiętywanie wyników dla kombinatoryki co powoduje szybsze przełączanie między mapami.
 • [R] W belkowym elemencie drewnianym (PN, PN-EN) dodano oszacowanie G_0,05 na podstawie G_maen, E_0,05 oraz E_mean (dokładniejsze wyznaczenie sigma_crit).
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) ulepszono automatyczny sposób doboru strzemion na odcinkach pierwszego rodzaju.
 • [R/P] W belkowym elemencie żelbetowym (PN, PN-EN) przyśpieszono algorytm związany z uciąglaniem zbrojenia i jego modyfikacją.
 • [R/P] W raporcie wprowadzono nowy sposób rysowania zwiększający czytelność rysunków.
 • [R/P] Poprawiono błąd z odczytem licencji przy otwieraniu modelu poprzez dwukrotne kliknięcie ikony.
 • [R/P] Usunięcie błędu uruchamiania programu związane z biblioteką wxApp.
 • [R] Poprawiono błąd przy wczytywaniu modelu zawierającego definicję gruntu z wersji starszej niż 8.8.
 • [R] Poprawiono interpolacje paramentów gruntowych w przypadku użycia metody B (PN).
 • [R/P] Usunięto problem z brakiem odznaczenia po kliknięciu klawisza ESC (problem występował losowo).
 • [P/R] W regułach wymiarowania dla elementów liniowych poprawiono skalę przy rysowanie wykresów sił przekrojowych.
 • [P] Usunięto błąd przy obliczaniu reakcji liniowych w przypadku podpory przypisanej do kilku połączonych krawędzi (zawyżona wartość w węzłach łączących krawędzie).
 • [R] W belkowym elemencie drewnianym (PN, PN-EN) poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji wyników w panelu po zmianie parametrów wymiarowania.
 • i wiele więcej…

Symbole modułów objętych zmianami: R – Konstrukcje ramowe, P – Konstrukcje definiowene poprzez powierzchnię (Pł, Po, PSN, PSO), Pł – Konstrukcje płytowe (w tym również płyty fundamentowe), Po – Konstrukcje powłokowe, Os – Konstrukcje osiowosymetryczne, Ru – ruszty, R3 – rama płaska obciążona przestrzennie.

 

Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT X1 (v8.11.65) 117Mb EXE
Soldis PROJEKTANT X/2019 (v8.10.70) 117Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2018 (v8.9.92) 103Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2017 (v8.8.95) 101Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 ER1 (v8.7.52) 74Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 (v8.6.63) 72Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.5.99 50Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.432 32Mb EXE
Soldis DeveloperDoc 2.3 1.3Mb ZIP