Pobierz

Soldis PROJEKTANT X1

 
Soldis PROJEKTANT X1 (8.11.42)
 
winLogoSmall Windows (7/8/10, 32/64bits).EXE 104Mb EXE
  Windows (7/8/10, 32/64bits).ZIP (przenośny)
* Archiwum .zip – nie wymaga instalacji – po rozpakowaniu należy uruchomić plik soldis.exe.
100Mb ZIP
 


 Podstawowe ulepszenia w SP X1 (skrót):
 • [R/P] Dodano nowy moduł obliczeniowy do analizy statycznej oraz wymiarowania konstrukcji powłokowych.
 • [Pł/Po] Dodano algorytm wymiarowania płyt oraz powłok na przebicie [PN-EN-1992].
 • [R] Wprowadzono nowy edytor profili o większych możliwościach analizy oraz zwiększonej dokładności obliczeń.
 • [R] Dodano nowy algorytm wymiarowania „Połączenie doczołowe dwóch belek [PN-EN 1991-1-8]„.
 • [Pł/Po] Dodano wyniki dla diagnostyki uwzględniające zarówno stan błonowy jak i zgięciowy.
 • [P] Dodano wizualizacje reakcji dla podpór liniowych bezpośrednio na płótnie.
 • [P] Przy ustawieniach automatycznego zagęszczaniu siatki MES dodano możliwość uwzględnienia otoczenia sił skupionych/rozłożonych oraz podpór punktowych/liniowych.
 • [Pł/Po] Dodano mechanizm definicji reguł wymiarowania dla wybranych węzłów.
 • [Pł/Po] Przy definicji parametrów wymiarowania umożliwiono definicję zbrojenia głównego poprzez podanie siatki podstawowej lub tylko średnicy (brak zbrojenia podstawowego).
 • [P] Przy rysowaniu map dodano możliwość ukrycia wyników w obrysie słupów, ścian i żeber (konieczna definicja wymiarów ściany/słupa).
 • [Pł] Dodano możliwość definicji odsunięcia (offset) płaszczyzny środkowej od płaszczyzny podstawowej układu (modelowanie żeber jako pasmo płyty).
 • [P] Dodano możliwość rozbijania/grupowania warunków brzegowych/obciążeń oraz żeber.
 • [P] Przy rysowaniu map dodano etykiety pokazujące wartość oraz miejsce występowania min/max.
 • [Po] Dodano możliwość definicji skurczu betonu (liniowy oraz krzywizna).
 • [PSN/Os] Dodano obciążenie trapezowe – liniowa zmienna wartości na długości.
 • [Pł/Po] Dodano możliwość wymuszenia zbrojenia symetrycznego dla paneli i żeber.
 • [P] Dodano możliwość kontroli rozmiaru elementu wzdłuż obciążenia liniowego oraz żeber/belek.
 • [P] Dodano możliwość wyświetlania przemieszczeń w lokalnych układów współrzędnych (przypisanych do paneli).
 • [P] Na mapach prezentowanych w raporcie dodano etykiety z oznaczeniami wartości min/max.
 • [R] Ulepszenia w regule wymiarowania fundamentów:
  – Zmodyfikowano algorytm obliczania przebicia w fundamentach – dokładne całkowanie parametru „W”.
  – Zwiększono dokładność wyliczenia sił sprowadzonych do podstawy fundamentu.
  – Zwiększono dokładność liczenia ciężaru zasypki oraz uwzględniano mimośród wynikający z jej różnych poziomów.
  – Poprawiono wyświetlanie mimośrodu wypadkowej siły na widoku fundamentu.
  – Dodano możliwość wyboru słupa jeżeli do fundamentu dochodzi więcej niż jeden element (np. podwalina).
 • [P] Do bazy materiałowej dodano mury z dynamicznie przeliczanymi parametrami materiałowymi w zależności od parametrów zaprawy i elementu murowego.
 • [P] Zmodyfikowano domyślny sposób pokazywania zbrojenia brakującego; w miejscach gdzie zbrojenia jest więcej niż wymaganego, zamiast wartości ujemnych, wyświetlane jest zero; w opcjach wyświetlania można przywrócić poprzedni sposób prezentacji wyników.
 • [P] W trybie wyników dodano możliwość wyświetlenia widoku paneli z rozróżnieniem za pomocą kolorów definicji parametrów wymiarowania, materiałów itp…
 • [P] Wielokrotne przyśpieszenie rysowania wykresów wzdłuż polilini bezpośrednio na płótnie.
 • [P] W ustawieniach wykresów dla belek dodano możliwość definicji precyzji wyświetlanych wartości oraz współczynnika skalującego wykres na płótnie.
 • [R/P] Dodano opcje ukrywania/pokazywania linii konstrukcyjnych w panelu „Szkic”.
 • [R] Przy sprawdzaniu zakotwienia prętów elementu żelbetowego dodano podgląd wartości parametru aL dla każdego pręta osobno.
 • [P] Dodano możliwość dodatkowego zagęszczania elementów w pobliżu obciążenia liniowego.
 • [R/P] Przy imporcie podkładu z DXF dodano możliwość wskazania warstw z których linie maja zostać wczytane.
 • [R] Przy wyborze sił poprzez wskazanie grup obciążenia dodano możliwość wyboru wielu pozycji jednocześnie.
 • [R] Ulepszono menadżer grup obciążenia – możliwość edycji/usuwania/zmiany aktywności dla wielu grup jednocześnie, podręczne menu, nowoczesny wygląd.
 • [P] Dodano możliwość wyświetlania przemieszczeń dla żeber w układzie lokalnym (zgodnym z kierunkiem definicji żebra).
 • [R] Dodano możliwość oszacowania podatności podpory na podstawie profilu gruntu (półprzestrzeń sprężysta).
 • [Pł/Po] Przy generowaniu raport (statyka/weryfikacja) dodano możliwość wyboru w jakich układach mają być prezentowane przemieszczenia (lokalne, globalne).
 • [R] Przy sprawdzaniu zakotwienia prętów elementu żelbetowego uwzględniono aL tylko dla prętów rozciąganych.
 • [R/P] Ulepszono menadżer pozycji obliczeniowych – możliwość wykonywania operacji dla wielu elementów, podręczne menu, nowocześniejszy wygląd.
 • [R] Przy definicji obciążenia reakcją umożliwiono podanie ujemnego mnożnika.
 • [P] Dodano możliwość zmiany kierunku działania siły grawitacji.
 • [R] W bibliotece materiałów dodano materiał „Użytkownika” dla betonu, stali oraz drewna.
 • i wiele więcej…

Symbole modułów objętych zmianami: R – Konstrukcje ramowe, P – Konstrukcje definiowene poprzez powierzchnię (Pł, Po, PSN, PSO), Pł – Konstrukcje płytowe (w tym również płyty fundamentowe), Po – Konstrukcje powłokowe, Os – Konstrukcje osiowosymetryczne.

Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT 2019 (v8.10.64) 117Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2018 (v8.9.84) 103Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2017 (v8.8.87) 101Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 ER1 (v8.7.50) 74Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 (v8.6.61) 72Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.5.99 50Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.432 32Mb EXE
Soldis DeveloperDoc 2.3 1.3Mb ZIP