Pobierz

Soldis PROJEKTANT X

Soldis PROJEKTANT X (8.10.43)
 
winLogoSmall Windows (32/64bits) .EXE 114Mb EXE
  Windows (32/64bits) .ZIP* (przenośny)
* Archiwum .zip – nie wymaga instalacji – po rozpakowaniu należy uruchomić plik soldis.exe.
110Mb ZIP
 

Zobacz opis nowości w Soldis PROJEKTANT X

 Podstawowe ulepszenia w SP X (skrót):
 • Dodano możliwość modelowania, analizy statycznej oraz wymiarowania ścian (tarcz – płaski stan naprężenia).
 • Dodano możliwość modelowania i analizy statycznej dla płaskiego stan odkształcenia (np. konstrukcje liniowe – ściany oporowe).
 • Dodano moduł modelowania oraz obliczeń statycznych dla konstrukcji osiowosymetrycznych.
 • Dla konstrukcji powierzchniowych w trybie wymiarowania dodano diagnostykę (wytężenie).
 • Dodano możliwość automatycznego dogęszczania siatki elementów skończonych przy narożnikach oraz dla krawędzi.
 • W module płyty fundamentowej do wyników dodano odpór gruntu (mapy, raport, wyniki w punkcie).
 • Dodano możliwość wizualizacji wyników dla zdeformowanej siatki (płaszczyzna OXY).
 • W module statyka dodano możliwość rysowania wykresów dal żeber/belek bezpośrednio w obszarze kreślenia (konstrukcje powierzchniowe).
 • Dodano nowy tryb przeglądania wyników – przestrzenna wizualizacja przemieszczeń (tylko dla płyt).
 • W konstrukcjach powierzchniowych dodano możliwość definicji żeber/belek niezależnie od krawędzi.
 • W wynikach szczegółowych dla belek/reakcji oraz punktu dodano możliwość wyświetlenia wartości podstawowej oraz wartości odpowiadających (kombinatoryka) oraz najbardziej niekorzystnych kombinacji grup obciążenia.
 • Przy analizie konstrukcji płytowych dodano możliwość definicji materiału innego niż beton.
 • Przy analizie stateczności (problem własny) umożliwiono dowolną definicję kombinacji dla której mają zostać przeprowadzone obliczenia.
 • Przy analizie konstrukcji powierzchniowych dodano możliwość definicji belek (żeber) poza obrysem paneli.
 • Dla konstrukcji ramowych oraz płytowych dodano narzędzie do generowania osi konstrukcyjnych (linie konstrukcyjne).
 • Przy definicji płyt podpory których sztywność szacowana jest za pomocą kalkulatora rysowana są na podstawie faktycznych wymiarów reprezentowanego słupa lub ściany.
 • Przy wymiarowaniu elementów powierzchniowych dodano automatyczny wybór kombinacji dla poszczególnych wyników (zbrojenie, rysy).
 • Przy definicji obciążeń dla konstrukcji płowych dodano możliwość pobierania wartości z zestawienia.
 • Dodano możliwość definicji sił/momentów skupionych niezależnie od wierzchołków.
 • Przy obliczaniu zbrojenia minimalnego dla płyt żelbetowych uwzględniono zbrojenie minimalne ze względu na zarysowanie (PN, PN-EN).
 • Wielowątkowy algorytm obliczeniowy przy wyznaczaniu sił wewnętrznych – znaczące przyspieszenie działania przy wielu grupach obciążenia.
 • Przy projektowaniu żeber/belek w konstrukcjach powierzchniowych umożliwiono wyświetlanie wykresów bezpośrednio w obszarze kreślenia.
 • Znacząco przyśpieszono obliczenia dla weryfikacji konstrukcji powierzchniowych.
 • Dodano możliwość zarządzania (otwieranie/zamykanie) aktualnie edytowanymi pozycjami obliczeniowymi.
 • Usprawniono wczytywanie podkładów z .dxf dla rysunków z ukrytymi blokami (działanie nakładek na systemy CAD).
 • Dodano nową opcję do ustawień algorytm siatkującego – kształt elementów: czworobok, trójkąt oraz siatka z dominacją czworoboków (opcja nie jest dostępna dla konstrukcji osiowosymetrycznych).
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji obliczeniowych (łatwy sposób wariantowania schematu obliczeniowego).
 • Dla konstrukcji płytowych/powłokowych dodano możliwość wyświetlenia wartości w przekrojach bezpośrednio w obszarze roboczym.
 • Przy definicji sztywności podpory za pomocą kalkulatora zapamiętywane są charakterystyki ściany/słupa (konstrukcje powierzchniowe).
 • Ulepszono kopiowanie, skalowanie oraz lustrzane odbicie elementów prętowych poprzez synchronizację obiektów do nich dołączonych (podpory obciążenie itp).
 • Przy edycji elementu prętowego (układy ramowe) dodano widok elementu z aktualną orientacją i lokalizacją ewentualnych przegubów.
 • Na pasku statusu dodano licznik elementów oraz węzłów siatki elementów skończonych w celu szybkiego oszacowania rozmiaru zadania.
 • Przy wyznaczaniu sił tnących dla płyt zlikwidowano wpływ „shear-locking” – bardziej dokładne wyniki.
 • Dodano możliwość wyświetlania wyników wymiarowania żeber przy wymiarowaniu oraz weryfikacji konstrukcji powierzchniowych.
 • Przyśpieszono obliczenia dla płyt fundamentowych (podłoże Winklera).
 • Przyśpieszono algorytm wymiarowania (zbrojenie, rysy, diagnostyka).
 • Przy śledzeniu punktów przecięcia elementów liniowych uwzględniono linie konstrukcyjne (szkic), przekroje, zarys zbrojenie itp.
 • i wiele więcej… (zobacz pozostałe)
Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT 2018 (v8.9.72) 103Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2017 (v8.8.78) 101Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 ER1 (v8.7.43) 74Mb EXE
Soldis PROJEKTANT 2016 (v8.6.54) 72Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.5.96 50Mb EXE
Soldis PROJEKTANT v8.432 32Mb EXE
Soldis DeveloperDoc 2.3 1.3Mb ZIP