Reguły wymiarowania

Reguły wymiarowania stanowią zestaw narzędzi do kompleksowej oceny konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi i są uzupełnieniem do algorytmów dostępnych w poszczególnych modułach. W programie dostępne są zarówno procedury które przeprowadzają obliczenia według kryteriów zawartych w normie (PN-EN, PN) jak i takie, które nie mają podstawy normowej (siły przekrojowe, reakcje podporowe, itd), jednak są niezwykle przydatne w codziennej pracy projektanta. Reguły wymiarowania można przypisywać bezpośrednio do elementów schematu konstrukcji (węzły, żebra, belki itp).

Lista dostępnych reguł wymiarowania:

Stal (PN-90/B-03200)

Stal (PN-90/B-03200)

Projektowanie prętowych elementów stalowych.  Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90/B-03200. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych. Profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak i zł...
Stal (PN-EN 1993)

Stal (PN-EN 1993)

Projektowanie prętowych elementów stalowych .   Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1993-1-1. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych. Profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak...
Stal - węzły (PN-EN 1993)

Stal - węzły (PN-EN 1993)

Projektowanie węzłów w konstrukcjach stalowych. Moduł zawiera kolekcję reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę połączeń zgodnie z metodą podaną w normie PN-EN 1993-1-8. Każda reguła dedykowana jest do innego rodzaju połączenia dzięki czemu definicja węzła jest bardzo szybka, a interpretacja wyników bardzo łatwa. Wszystkie reguły połączeń są w pełni zintegrowane z modułem do analizy statycznej zapewniając automatyczny impor...
Żelbet (PN-B-03264)

Żelbet (PN-B-03264)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych.   Procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90-03264. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU.  Wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do ...
Żelbet - płyta (PN-B-03264)

Żelbet - płyta (PN-B-03264)

Projektowanie jednokierunkowo zbrojonych płyt żelbetowych.   Procedura automatycznie dobiera dla pasma płyty zbrojenie podłużne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90-03264. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU, a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia). Reguła wymiarowania jest całkowicie zi...
Żelbet (PN-EN 1992)

Żelbet (PN-EN 1992)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych .  Procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1992. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU.  Wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostos...
Żelbet - płyta (PN-EN 1992)

Żelbet - płyta (PN-EN 1992)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych .  Procedura automatycznie dobiera dla pasma płyty zbrojenie podłużne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1992. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU, a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozos...
Drewno (PN-B-03150)

Drewno (PN-B-03150)

Projektowanie prętowych elementów drewnianych. Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-B-03150. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statyczny...
Drewno (PN-EN 1995)

Drewno (PN-EN 1995)

Projektowanie prętowych elementów drewnianych .  Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie EN 1995. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń ...
Fundamenty (PN-81/B-03020)

Fundamenty (PN-81/B-03020)

Projektowanie fundamentów bezpośrednich. Procedura umożliwia analizę stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-81/B-03020.  Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU (nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne oraz osiadanie). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozost...
Fundamenty (PN-EN 1997)

Fundamenty (PN-EN 1997)

Projektowanie fundamentów bezpośrednich. Procedura umożliwia analizę stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1997.  Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU (nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne oraz osiadanie). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozost...
Mury (PN-EN 1996)

Mury (PN-EN 1996)

Mur obciążony głównie pionowo  zgodnie . Procedura umożliwia obliczenie nośności niezbrojonej ściany murowej obciążonej głównie pionowo zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN-1996. Weryfikacja dokonywana jest we wszystkich przekrojach charakterystycznych z uwzględnieniem niezbędnych warunków projektowych (smukłość, ściskanie ze zginaniem). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia im...
Mury - obc. skupione (PN-EN 1996)

Mury - obc. skupione (PN-EN 1996)

Mur obciążony siłą skupioną zgodnie. Procedura umożliwia obliczenie nośności ściany murowej pod obciążeniem skupionym zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN-1996. Algorytm sprawdza warunek nośności ściany na docisk. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych. Reguła w szczególności umożliwia:  wyznaczenie nośności muru przy skupionym obciąże...
Przemieszczenia dopuszczalne

Przemieszczenia dopuszczalne

Sprawdzenie warunku przemieszczeń (obrotu).  Prosty w obsłudze, a zarazem wyjątkowo przydatny algorytm oceny deformacji elementu/układu, który pozwala na weryfikację przemieszczeń składowych, wypadkowych oraz kątów obrotów dla wybranych punktów na długości pręta i wskazanej kombinacji obciążenia. Procedura znajduje częste zastosowanie przy określaniu ograniczeń projektowych dla zadania optymalizacji. Reguła w szczególności umoż...
Naprężenia dopuszczalne

Naprężenia dopuszczalne

Projektowanie elementu prętowego na podstawie naprężeń dopuszczalnych.  Procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu stosując podejście naprężeń dopuszczalnych z rozróżnieniem na ściskanie i rozciąganie. Domyślnie wartości graniczne naprężenia odczytywane są z właściwości materiału, jednak mogą one zostać dowolnie zmodyfikowane. Algorytm znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy stateczność elementu nie ma wpływu na wymiarowanie. Reguł...
Siły przekrojowe

Siły przekrojowe

Analiza sił przekrojowych w elemencie prętowym.  Procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu na podstawie sił przekrojowych (N, Tx, My, Ty, Mx). Nośność elementu może zostać zdefiniowana w zależności od znaku siły. Procedura znajduje zastosowanie każdorazowo, gdy nośność elementu określona jest wprost (np. dane producenta, katalogi) bez podawania szczegółowego toku obliczeń (łączniki, połączenia, cięgna itd). Reguła w szczególności umożliwia:&...
Reakcje podporowe

Reakcje podporowe

Analiza reakcji podporowych.  Bardzo przydatna procedura określające wytężenie elementów kotwiących oraz podporowych na podstawie reakcji. Najczęstsze zastosowanie obejmuje definicję nośności fundamentów, łożysk oraz kotew. Procedura pozwala na rozróżnienie dopuszczalnej wartości reakcji w zależności od jej znaku, co znajduje praktyczne zastosowanie przy definiowaniu nośności fundamentów z uwzględnieniem ich odrywania oraz braku symetrii....

 

Dostępność reguł wymiarowania w poczególnych modułach:

  Soldis PROJEKTANT 2D

Soldis PROJEKTANT 3D

Nazwa

Konstrukcje prętowe

Płyta* Powłoka**

Belkowy element żelbetowy PN-EN 1992

check_true

check_true

 

check_true

Belkowy element żelbetowy PN-B-03264:2002

check_true

check_true

 

check_true

Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona PN-EN 1992

check_true

     

Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona PN-B-03264

check_true

     

Przebicie płyt/powłok żelbetowych wg PN-EN 1992

 

check_true

check_true

 

Element stalowy PN-EN 1993

check_true

   

check_true

Element stalowy wg PN-90/B-03200

check_true

   

check_true

Połączenia w konstrukcjach stalowych wg PN-EN 1993

check_true

     

Element drewniany PN-EN 1995

check_true

   

check_true

Element drewniany wg PN-90/B-03150

check_true

   

check_true

Fundament bezpośredni PN-EN 1997

check_true

   

check_true

Fundament bezpośredni wg PN-81/B-03020

check_true

   

check_true

Element murowy wg PN-EN 1996

check_true

     

Mur obciążony siłą skupioną wg PN-EN 1997

check_true

check_true

check_true

check_true

Naprężenia dopuszczalne

check_true

     

Przemieszczenia dopuszczalne

check_true

     

Siły przekrojowe

check_true

     

* również moduł ruszt będący uproszczeniem modułu płyta
** również moduł rama płaska obciążona przestrzennie będący uproszczeniem modułu powłoka