Połączenie zakładkowe w kratownicy

Obliczenia połączenia elementów kratownicy za pomocą blachy węzłowej. Elementy mogą był połączone z blachą przy pomocy śrub lub spoin. Algorytm sprawdza nośność blachy, ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, rozerwanie blokowe (przykładka oraz profil) dla połączeń śrubowych lub naprężenia w spoinach dla połączeń spawanych. Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wszystkie warunki konstrukcyjne, w tym normowe rozstawy śrub i odległości od krawędzi.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • sprawdzenie następujących warunków nośności: ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, naprężenia w spoinach (dla połączeń spawanych), rozerwanie blokowe blachy, naprężenia w spoinie łączącej blachę do słupa,
 • analizę połączania dla pasów wykonanych z dwuteownika, teownika, ceownika, kątownika oraz skratowania jako ceownik, rura okrągła/kwadratowa/prostokątna, kątownika,
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • wizualizację połączenia (geometria, śruby, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • swobodne rozmieszczanie łączników z automatyczną kontrolą warunków normowych (odstęp od krawędzi, odległości między rzędami itd),
 • automatyczne centrowanie śrub w ramach zdefiniowanego obszaru,
 • przegląd szczegółowych wyników dla każdego z łączników lub charakterystycznych punktów spoiny,
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonej śruby lub miejsca w spoinie,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • wprowadzenie własnych wartości parametrów stali,
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2