Połączenie zakładkowe dwóch belek

Obliczenia połączeń współosiowych elementów belkowych łączonych za pomocą nakładek i przykładek. Połączenie może być realizowane przy wykorzystaniu śrub lub spoin. Algorytm sprawdza nośność przykładek/nakładek, ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, rozerwanie blokowe dla połączeń śrubowych lub naprężenia w spoinach dla połączeń spawanych oraz nośności przekrojów blach węzłowych. Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wszystkie warunki konstrukcyjne, w tym normowe rozstawy śrub i odległości od krawędzi.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • projektowanie połączeń dwuteowników, ceowników lub teowników,
 • sprawdzenie następujących warunków nośności: ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, naprężenia w spoinach (dla połączeń spawanych), rozerwanie blokowe, przekroju zakładki,
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • wizualizację połączenia (geometria, śruby, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • swobodne rozmieszczanie łączników z automatyczną kontrolą warunków normowych (odstęp od krawędzi, odległości między rzędami itd),
 • automatyczne centrowanie śrub w ramach zdefiniowanego obszaru,
 • łączenie środnika na jedną lub dwie przykładki,
 • przegląd szczegółowych wyników dla każdego z łączników lub charakterystycznych punktów spoiny,
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonej śruby lub miejsca w spoinie,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • automatyczne wyznaczanie parametrów stali dla przykładek/nakładek,
 • wprowadzenie własnych wartości parametrów stali,
 • opcjonalne stosowanie nakładek (dwie, tylko jedna wybrana lub brak nakładek),
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń