Cennik

Cennik

Program dostępny jest w jednym z czterech podstawowych zestawów: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO i PLATYNA. W wierszach oznaczono opcje, które wchodzą w skład poszczególnych zestawów. Kliknij na wybraną opcję aby rozwinąć szczegóły.

Poniższe ceny obowiązują do dnia 15.07.2024

Soldis PROJEKTANT 3DSoldis PROJEKTANT 2D>>>  Soldis PROJEKTANT 3D+2D <<<

 
Opcje BRĄZ SREBRO ZŁOTO
PLATYNA
Elementy
W ofercie dostępne są dwa rodzaje elementów:
 • prętowe – dowolne konstrukcje ramowe i kratowe,
 • powłokowe – płyty stropowe i fundamentowe, ściany budynków, oporowe, tężniki powierzchniowe, itp; zawiera wymiarowanie żelbetu.
Powłoki Pręty Wszystkie Wszystkie
Rozmiar modelu

W ofercie dostępne są dwie opcje:

 • bez limitu*,
 • z ograniczeniem liczby prętów (krawędzi z przypisaną belką) oraz powłokowych elementów skończonych (w siatce MES).

*ew. ograniczenia wynikają z możliwości użycia zasobów komputera przez program.

bez limitu bez limitu 260/2250 bez limitu
Reguły wymiarowania

W ofercie dostępne są następujące reguły wymiarowania:

Mur Wybrane Wszystkie Wszystkie
 
LICENCJA BEZTERMINOWA*
5200 6500 8500 9000
LICENCJA ROCZNA**
1-szy rok 1450
1750
2350
2500
kolejny6
15%

 

  Licencja
Opcje dodatkowe Bezterminowa Roczna
 • Wielordzeniowe wymiarowanie powłok
 • Analiza nieliniowa
500
500
100
100
Zobacz dostępne formy płatności
Do ceny należy doliczyć koszt klucza sprzętowego: * wymagany, ** opjonalnie.
Wszystkie ceny są cenami netto w PLN. Podatek VAT 23%.
 
 
Pakiety BRĄZ SREBRO ZŁOTO
PLATYNA
Ramy

Statyka (liniowa oraz nieliniowa), wymiarowanie (żelbet, stal, drewno, fundamenty, …), stateczności, dynamika, linii wpływu oraz optymalizacja.

  check_true check_true check_true
Płyty stropowe i fundamentowe
 • Płyty stropowe oraz fundamentowe. Analiza nieliniowa z uwzględnieniem zarysowania i pełzania. Wyznaczenie zbrojenia, rys oraz weryfikacja przebicia.
 • Konstrukcje rusztowe.
check_true   check_true check_true
Ściany i powłoki
 • Analiza konstrukcji pracujących w płaskim stanie naprężenia (statyka, zbrojenie, rysy). Wymiarowanie zgodnie z PN-EN 1992 lub PN-B-03264.
 • Płyty posadzkowe obliczane z uwzględnieniem skurczu, ściany zbiorników, tężniki powierzchniowe, ściany budynków obciążone parciem wiatru/gruntu/uderzeniem pojazdu itp.
 • Płaskie ramy żelbetowe obciążone przestrzennie.
      check_true
Konstrukcje liniowe i osiowosymetryczne
 • Analiza konstrukcji pracującej w płaskim stanie odkształcenia – mury oporowe, przepusty drogowe, tamy, rury obciążone ciśnieniem stałym na długości itp.. 
 • Analiza rozkładu naprężeń pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń sprężysta), rury obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem gruntu/wody, itp.
      check_true
Narzędzia

Zestawienie obciążeń, kalkulator sztywności gruntu oraz moduł eksportu zbrojenia do programu BiK.

check_true check_true check_true check_true
Dodatki
 • Wymiarowanie wielordzeniowe ścian, powłok oraz płyt stropowych i fundamentowych.
 • Weryfikacja powłok, płyt oraz ścian żelbetowych – nieliniowa analiza z uwzględnieniem zarysowania i reologii
check_true   check_true check_true
 
LICENCJA BEZTERMINOWA*
3700 4200 5700 6200
LICENCJA** ROCZNA
1-szy rok
1000
1150
1550
1700
kolejny6
-15%
Do ceny należy doliczyć koszt klucza sprzętowego: *wymagany, **opjonalnie.
Wszystkie ceny są cenami netto w PLN. Podatek VAT 23%.
Zobacz dostępne formy płatności
 

 
 
Komponenty PLATYNA
Soldis PROJEKTANT 3D
 • Zawiera elementy prętowe i powłokowe,
 • Brak limitu dla rozmiaru modelu,
 • Wszystkie reguły wymiarowania.
 • Opcje dodatkowe wymagają dopłaty.

*ew. ograniczenia wynikają z możliwości użycia zasobów komputera przez program.

check_true
Soldis PROJEKTANT 2D

Zawiera wszystkie pakiety:

 • Ramy,
 • Płyty
 • Ściany i powłoki,
 • Konstrukcje liniowe i osiowosymetryczne,
 • Narzędzia,

Wszystkie dodatki w cenie.

check_true
 
LICENCJA BEZTERMINOWA*
11000
LICENCJA ROCZNA**
1-szy rok
3000
kolejny6
-15%

 

  Licencja
Opcje dodatkowe dla 3D Bezterminowa Roczna
 • Wielordzeniowe wymiarowanie powłok
 • Analiza nieliniowa
500
500
100
100
Zobacz dostępne formy płatności
Całość objęta jest jedną niepodzielną licencją. Do ceny należy doliczyć koszt klucza sprzętowego: * wymagany, ** opjonalnie.
Wszystkie ceny są cenami netto w PLN. Podatek VAT 23%.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 

 

Koszt i sposób dostawy
Program w wersji pudełkowej, klucze i licencja dostarczane są bezpłatnie za pomocą Pocztex24/48 lub innego preferowanego kuriera.

Zabezpieczenie licencji
Licencjebezterminowe dostarczane są z kluczem sprzętowym (USB). Kopia programu może być użyta na dowolnej stacji roboczej w ramach firmy (wymagane jest podłączenie klucza sprzętowego do stacji roboczej). Licencje czasowe mogą być na kluczu sprzętowym (dodatkwo płatny) lub w poastci licencji serwerowych (globalny serwer licencji administrowany przez firmę Soldis), które przypisywane są do wskazanej stacji roboczej. stacja robocza może ulec zmianie, ale nie częściej niż raz na miesiąc.

Klucz sprzętowy HASP
Koszt nowego klucza wynosi 250PLN netto, a wymiana uszkodzonego 400PLN netto1. Koszt aktualizacji danych wynosi 400PLN netto. W przypadku wymiany lub aktualizacji danych należy doliczyć koszty przesyłki. Klucze sprzętowe dla licencji rocznych posiadają wbudowany zegar którego żywotność jest ograniczona i nie mogą być użyte dla licencji bezterminowych.

Dożywotnie aktualizacje w ramach zakupionej wersji
Wszystkie ulepszenia i poprawki opublikowane do konkretnej wersji dostępne są za darmo.

Rozszerzenie aktualnej konfiguracji2
Koszt rozszerzenia zestawu wynosi 125% różnicy między cenami zestawu aktualnie posiadanego i docelowego.

Aktualizacja do nowszej wersji
W dowolnym momencie zakupiona licencja może zostać zaktualizowana do najnowszej z zgodnie z cennikiem na dzień aktualizacji.

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Sposób zgłoszenia, formularz oraz informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: https://www.soldis.com.pl/pl/odstapienie-od-umowy

Rabat dla wielu licencji bezterminowych3
Liczba licencji Rabat
Pierwsza licencja 0%
Druga licencja -30%
Każda kolejna -50%
 
Aktualizacja Soldis PROJEKTANT 2D
Aktualnie posiadana wersja (zestaw PLATYNA) Cena4,5
w cenie nowy klucz (250PLN netto)
Soldis PROJEKTANT X2 (8.12) 1250,00
Soldis PROJEKTANT X1 (8.11) 2150,00
Soldis PROJEKTANT X (8.10) 2750,00
Soldis PROJEKTANT 2018 (8.9) 3150,00
W tabeli podano ceny netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

1 Warunkiem wymiany klucza na nowy jest zwrot klucza uszkodzonego.
2 Nie dotyczy zestawów promocyjnych i tymczasowych.
3 Dotyczy jednorazowego zakupu przez jednego licencjobiorcę w ramach licencji zbiorczej – brak możliwości rozdzielenia lub wyodrębnienia poszczególnych składników licencji. W przypadku różnych konfiguracji licencji, kolejność ustalana jest od najwyższej ceny (pierwsza licencja) do najniższej. W przypadku promocji lub licencji czasowych rabat dla wielu licencji nie ma zastosowania.
4 Podane ceny dotyczą sytuacji, w której Użytkownik posiada wszystkie komponenty dostępne dla wskazanej wersji. W pozostałych sytuacjach prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny.
5 Ceny uwzględniają komponenty, które pojawiły się w nowej wersji.
6 Promocyjna cena stosowana jest w przypadku kontynuacji, tj. zakupu kolejnej licencji rocznej w tej samej konfiguracji nie później niż do jednego miesiąca po zakończeniu poprzedniej. W przypadku zakupu kolejnej licencji po okresie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia poprzedniej licencji rocznej stosowana jest cena jak dla zakupu licencji po raz pierwszy.

Uwagi:
 1. Licencja wydawana jest na konkretną wersję programu.
 2. Program dostarczany jest w wersji pudełkowej w przypadku licencji bezterminowej oraz w wersji elektronicznej dla licencji czasowych.
 3. Dokumentacja dostarczana jest w formie elektronicznej.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.