Licencja próbna

Licencja próbna pozwala na zapoznanie się z możliwościami programu oraz jego obsługą. Licencja próbna jest całkowicie darmowa i ważna przez 30 dni.

Wykorzystanie komercyjne wymaga licencji płatnej. Cennik i formularz zamówienia dostępne są na stronie.

Aby zarejestrować licencję próbną postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:
 • Pobierz, zainstaluj i uruchom najnowszą wersję programu.
 • Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno „Licencja„. Wybierz „Chcę wypróbować program…„, a następnie kliknij Zarejestruj.
  Okno można również otworzyć klikając logo programu w lewym górnym rogu okna głównego i wybierając opcję „Menadżer licencji”.

 • Wypełnij formularz, przeczytaj i potwierdź oświadczenia, a następnie naciśnij OK.

 • W przypadku poprawnie wysłanego formularza pojawi się informacja „Licencja została zarejestrowana. Zaczekaj na email z odpowiedzią”.
 • Odbierz wiadomość zawierająca numer licencji oraz kod weryfikacyjny.
  Zachowaj otrzymanego maila w celu późniejszej obsługi licencji (zmiana stanowiska roboczego).
 • Przejdź ponownie do Menadżera licencji, wybierz opcję „Posiadam licencję„, przeklej numer licencji z maila, a następnie kliknij „Weryfikuj„.

 • W przypadku poprawnej weryfikacji zostanie wyświetlona wiadomość „Licencja została zweryfikowana poprawnie”, a w oknie programu pojawi się informacja jak poniżej.