Wersja próbna

Licencja próbna pozwala na zapoznanie się z możliwościami programu oraz jego obsługą. Licencja próbna jest całkowicie darmowa i ważna przez 30 dni.

Wykorzystanie komercyjne wymaga wersji płatnej. Cennik i formularz zamówienia dostępne są na stronie.

Aby zarejestrować program:
 1. Pobierz, zainstaluj i uruchom najnowszą wersję programu.
 2. Kliknij na logo programu w lewym górnym rogu okna i  wybierz „Weryfikuj/zmień licencję” -> „Chcę tylko przetestować program…” (okno „Licencja programu” może również pojawić się automatycznie).
 3. Wypełnij i wyślij formularz.
  Pole „ID” wypełnia się automatycznie i nie można go modyfikować. W przypadku braku numeru ID prosimy o kontakt. Przykładowy widok formularza u dołu strony.
 4. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rejestracji, uruchom ponownie program i w oknie „Licencja programu” przeklej otrzymany numer licencji.
 5. Na pytanie o aktywację licencji wybierz Tak, uzupełnij adres email na który ma przyjść potwierdzenie i wyślij formularz.
  Przy rejestracji i aktywacji licencji wymagane jest połączenie z internetem.
 6. W ciągu kilku sekund na wskazany adres email przyjdzie potwierdzenie aktywacji. Zrestartuj program.
  Czasami wymagane jest odczekanie kilku minut do momentu aktualizacji pliku na serwerze.
 register_trial_form