Połączenia rurowe w kratownicach

Zestaw algorytmów do wymiarowania rurowych połączeń dla dźwigarów kratowych. Procedury umożliwiają sprawdzenie warunków konstrukcyjnych i przeprowadzenie obliczeń dla skratowania z rur okrągłych lub prostokątnych, dołączonego do pasów z rur okrągłych, prostokątnych lub dwuteowników. Połączenia rurowe w kratownicach to reguła projektowania o szerokim wachlarzu możliwości, która jest niezbędnym narzędziem dla każdego konstruktora.

Moduł w szczególności umożliwia: 

 • kompleksową analizę połączeń rurowych typów: T, Y, X, N, K, KT, DY,
 • sprawdzenie następujących warunków projektowych: uplastycznienie pasa, zgniecenie boków pasa, zniszczenie środnika pasa, ścięcie pasa, perforacja, zniszczenie pręta skratowania, wyboczenie miejscowe, nośność węzłów kolankowych i o załamanym pasie,
 • uwzględnienie wzmocnień w postaci nakładek na pas, nakładek bocznych, żeber poprzecznych oraz żeberek na dwuteowniku,
 • analizę dla wielu wariantów przekrojów dla pasów z rur okrągłych, kwadratowych i prostokątnych oraz skratowania z rur okrągłych lub prostokątnych,
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • wizualizację połączenia (geometria) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • korektę mimośrodu połączenia, powiązaną z automatyczną zmianą rozstawu lub nakładki względnej prętów,
  wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie raportu obliczeniowego zawierającego spis parametrów projektowych, warunki konstrukcyjne i szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń