Połączenie doczołowe belka-słup

Jedno z najczęściej używanych typów połączeń w konstrukcjach stalowych. Reguła umożliwia ocenę nośności połączenia dla przekrojów dwuteowych na blachę czołową za pomocą śrub, których pozycja (rzędy) mogą być swobodnie definiowane. Algorytm sprawdza szereg warunków projektowych dla łączników, blachy czołowej oraz łączonych elementów w kontekście nośności na ścinanie, rozciąganie, zginanie oraz interakcję zginania i rozciągania. Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wszystkie warunki konstrukcyjne, w tym normowe rozstawy śrub i odległości od krawędzi.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • sprawdzenie następujących warunków: 
  • nośność na ścinanie
   • nośność śruby na docisk śruby do ścianki otworu,
   • ścięcie trzpienia śruby,
  • nośność  na rozciąganie
   • nośność śruby na rozciąganie,
   • nośność śruby na przeciągnięcie trzpienia,
   • nośność śruby na rozciąganie z uwzględnieniem ścinania,
   • nośność blachy czołowej,
   • nośność środnika belki w strefie rozciągania,
   • nośność zginanego pasa słupa,
   • nośność środnika słupa przy poprzecznym rozciąganiu,
  • nośność na  zginanie
   • nośność środnika słupa przy poprzecznym ściskaniu,
   • nośność pasa i środnika belki w strefie ściskania,
   • nośność panelu środnika słupa przy ścinaniu,
   • nośność blachy czołowej,
   • nośność środnika belki w strefie rozciągania,
   • nośność zginanego pasa słupa,
   • nośność środnika słupa przy poprzecznym rozciąganiu,
   • nośności poszczególnych szeregów śrub,
  • interakcja zginania i rozciągania,
  • nośność spoin,
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • wizualizację połączenia (geometria, śruby, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • swobodne rozmieszczanie łączników z automatyczną kontrolą warunków normowych (odstęp od krawędzi, odległości między rzędami itd),
 • definicję wymiarów blachy i klasy, typu łączników,
 • automatyczne centrowanie blachy czołowej,
 • przegląd szczegółowych wyników dla każdego z łączników lub charakterystycznych punktów spoiny,
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonej śruby lub miejsca w spoinie,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • wprowadzenie własnych wartości parametrów stali,
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, LibreOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2