Połączenia rurowe w ramach

Zestaw algorytmów do wymiarowania rurowych połączeń w konstrukcjach ramowych. Procedury umożliwiają sprawdzenie warunków konstrukcyjnych i przeprowadzenie obliczeń dla połączeń elementów wykonanych z rur okrągłych, prostokątnych oraz dwuteowników. Połączenia rurowe w ramach to reguła projektowania o szerokim wachlarzu możliwości, która jest niezbędnym narzędziem dla każdego konstruktora.

Moduł w szczególności umożliwia: 

  • kompleksową analizę połączeń rurowych typów: T, X, Y dla połączeń z rur okrągłych, T, X dla połączeń rur okrągłych i prostokątnych oraz T, Y dla połączeń rur i dwuteowników sprawdzenie nośności połączeń przy interakcji oddziaływań sił normalnych, tnących i momentów zginających działających w płaszczyźnie układu prętów oraz momentu działającego prostopadle do płaszczyzny układu
  • sprawdzenie następujących warunków projektowych: uplastycznienie pasa, zgniecenie boków pasa, zniszczenie pręta skratowania, zniszczenie środnika pasa, dystorsyjne zniszczenie pasa, przebicie pasa, nośność węzłów kolankowych
  • analizę dla połączeń elementów o różnych przekrojach,
  • uwzględnienie wzmocnień w postaci nakładek na pas, nakładek bocznych, żeber poprzecznych oraz żeberek na dwuteowniku,
  • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
  • wizualizację połączenia (geometria) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
  • własną definicję sił przywęzłowych,
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
  • wygenerowanie raportu obliczeniowego zawierającego spis parametrów projektowych, warunki konstrukcyjne i szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2

Przykładowy raport z obliczeń 3