Soldis PROJEKTANT 2D

Soldis PROJEKTANT 2D to narzędzie do analizy konstrukcji budowlanych za pomocą metody elementów skończonych. Program w szczególności umożliwia zaawansowaną analizę statyczną wraz z kombinatoryką obciążenia, wymiarowanie płyt oraz ścian żelbetowych, elementów prętowych (stal, żelbet, drewno) oraz fundamentów według eurokodów oraz norm polskich. Przyjazny interfejs i z wydajne algorytmy obliczeniowe powodują, że tworzenie modeli obliczeniowych i przeglądanie wyników jest szybkie i wygodne.

Konstrukcje prętowe

Statyka (liniowa oraz nieliniowa), wymiarowanie (żelbet, stal, drewno, fundamenty, …), stateczności, dynamika, linii wpływu oraz optymalizacja.

Więcej o modelowaniu i analizie ram
 • Model jako kompozycja pozycji obliczeniowych o wspólnych grupach obciążenia i bazie profili.
 • Szeroki zakres analizy od statyki do optymalizacji.
 • Wymiarowanie według eurokodów oraz norm polskich.
 • Kalkulator długości wyboczeniowych.
 • Edytor profili z katalogiem podstawowych przekrojów i materiałów.
 • Szybkie i intuicyjne definiowanie oraz edycja układów o dowolnej geometrii, obciążeniu i  podparciu.
 • Wiele typów podpór oraz obciążenia.
 • Automatyczne generowanie kombinacji normowych.
 • Mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych ułatwiający rysowanie.
 • Import podkładu z formatu DXF.
 • Generator raportu (RTF).
 • i wiele więcej…

Płyty żelbetowe

Stropowe oraz fundamentowe. Analiza nieliniowa z uwzględnieniem zarysowania i pełzania. Wyznaczenie zbrojenia, rys oraz weryfikacja przebicia.

Więcej o płytach stropowych i fundamentowych
 • Duża swoboda w definicji geometrii, obciążenia, podpór oraz zbrojenia.
 • Automatyczne tworzenie siatki z możliwością lokalnego dogęszczania – indywidualnie lub na podstawie szablonu.
 • Definicja geometrii  z użyciem mechanizmu śledzenia.
 • Możliwość definicji żeber z odsunięciem od powierzchni środkowej.
 • Linie konstrukcyjne oraz import podkładu z DXF.
 • Grupowanie przypadków obciążenia oraz możliwość nadania wzajemnych relacji.
 • Podłoże gruntowe jako podpora (Winkler).
 • Określenie przemieszczeń oraz sił przekrojowych przy użyciu wydajnej implementacji metody elementów skończonych.
 • Automatyczne tworzenie kombinacji obciążenia z uwzględnieniem wszystkich zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi zgodnie z wytycznymi eurokodów lub norm polskich.
 • Automatyczne tworzenie obwiedni z uwzględnieniem wybranych typów kombinacji.
 • Wymiarowanie za pomocą reguł:
 • Tryb weryfikacji – uwzględnienie zarysowania oraz pełzania.
 • Moduł analizy rusztów żelbetowych.
 • Prezentacja wyników w formie graficznej (mapy, wykresy) z możliwością szczegółowego podglądu w dedykowanych narzędziach.
 • Automatyczne tworzenie obwiedni dla wartości statycznych, zbrojenie i rys.
 • Definicja zbrojenia podstawowego oraz dodatkowych siatek zbrojeniowych.
 • Szeroki wachlarz ustawień prezentacji wyników.
 • Generator raportu (RTF).
 • i wiele więcej…

Ściany i tarcze

Analiza konstrukcji pracujących w płaskim stanie naprężenia (statyka, zbrojenie, rysy). Wymiarowanie zgodnie z PN-EN 1992 lub PN-B-03264.

Więcej o modelowaniu i analizie ścian
 • Zastosowanie dla wszystkich rodzajów powierzchniowych elementów pracujących w płaskim stanie naprężenia.
 • Analiza nieliniowa uwzględniająca zmianę sztywności w wyniku zarysowania i pełzania.
 • Określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli (Nx, Ny, Nxy), reakcji liniowych oraz punktowych i przemieszczeń.
 • Szybki procesor (solver) statyki oraz łatwe wymiarowanie dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi do definicji zbrojenia i parametrów projektowania.
 • Automatyczna kombinatoryka i tworzenie obwiedni dla wartości statycznych, zbrojenie i rys z uwzględnieniem wybranych typów kombinacji.
 • Bogaty zestaw narzędzi definicji i edycji modelu, w tym generator siatki z możliwością lokalnego dogęszczania, śledzenie punktów charakterystycznych, grupowanie obciążenia, linie pomocnicze i import z DXF.
 • Możliwość definicji zbrojenia podstawowego oraz dodatkowych siatek zbrojeniowych.
 • i wiele więcej…

Powłoki

Płyty posadzkowe obliczane z uwzględnieniem skurczu, ściany zbiorników, tężniki powierzchniowe, ściany budynków obciążone parciem wiatru/gruntu/uderzeniem pojazdu itp.

Informacje o analizie i modelowaniu powłok
 • Model uwzględniający występowanie jednocześnie stanu błonowego (ściany/tarcze) i zgięciowego (płyty) z możliwością definicji żeber.
 • Zestaw narzędzi do analizy statycznej, wymiarowania oraz weryfikacji.
 • Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi dla konstrukcji żelbetowych: PN-EN 1992 lub PN-B-03264:2002.
 • Reguły wymiarowania stanowiące rozszerzenie podstawowych procedur w zakresie:
 • Analiza nieliniowa z uwzględnieniem zmian sztywności w wyniku zarysowaniu oraz zjawisk reologicznych – dokładniejsze określenie ugięcia konstrukcji oraz redystrybucji sił wewnętrznych.
 • Kombinacje obciążenia generowane automatycznie zgodnie z wybraną podstawą normową.
 • Moduł do analizy ram płaskich obciążonych przestrzennie z wymiarowaniem elementów żelbetowych.
 • Łatwe i intuicyjne narzędzia do tworzenia i edycji modelu obliczeniowego, w tym śledzenie kątów i punktów charakterystycznych, automatyczne generowanie siatki, grupowanie obciążenia…

Konstrukcje liniowe

Analiza konstrukcji pracującej w płaskim stanie odkształcenia – mury oporowe, przepusty drogowe, tamy, rury obciążone ciśnieniem stałym na długości itp.. 

Podstawowe cechy analizy konstrukcji liniowych
 • Analiza konstrukcji pracującej w płaskim stanie odkształcenia (PSO) – elementy o stałym przekroju, w których jeden wymiar jest zdecydowanie większy niż dwa pozostałe (element pryzmatyczny), a obciążenie działa prostopadle do niego.
 • Określenie sił przekrojowych (Nx, Ny, Nz, Nxy),  reakcji podporowych (punktowe oraz liniowe) oraz przemieszczeń.
 • Analiza statyczną wraz z kombinatoryką obciążenia przy użyciu wydajnej implementacji metody elementów skończonych.
 • Automatyczne generowanie kombinacji obciążenia oraz sporządzanie obwiedni.
 • Swobodne kształtowanie geometrii, w tym import z podkładu DXF i automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych.
 • Szeroki wybór narzędzi definicji i edycji modelu obliczeniowego, w tym generator siatki z możliwością lokalnego, wielostopniowego zagęszczania wzdłuż krawędzi oraz wierzchołków.
 • Intuicyjne przeglądanie wyników w postaci map i wykresów z możliwością szczegółowego podglądu w dedykowanych narzędziach.
 • i wiele więcej…

Konstrukcje osiowosymetryczne

Analiza rozkładu naprężeń pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń sprężysta), rury obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem gruntu/wody, itp.

Więcej o możliwościach analiz osiowosymetrycznych
 • Modele osiowosymetryczne umożliwiają efektywna analizę w sytuacji symetrii geometrii oraz obciążenia.
 • Bardzo szybki kod obliczeniowy oraz szeroki wachlarz narzędzi do wizualizacji map, przekrojów oraz wartości we wskazanych punktach.
 • Określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla panel (Nx, Ny, Nz, Nxy), reakcji podporowych (punktowe oraz liniowe) i przemieszczeń.
 • Wygodne definiowanie schematu o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz podparciu, w tym generator siatki z lokalnym dogęszczeniem ora śledzenie punktów i kątów charakterystycznych.
 • Automatyczne generowanie kombinacji zgodnie z eurokodami oraz normami polskimi.
 • i wiele więcej…

Narzędzia

Zestawienie obciążeń, kalkulator sztywności  gruntu oraz moduł eksportu zbrojenia do programu BiK.

Opis możliwości narzędzi
 • Generator obciążenia wiatrem, śniegiem, pojazdami, użytkowego, ciężaru konstrukcji oraz elementów wykończenia, które następnie można przypisać do sił w schemacie obliczeniowym.
 • Kalkulator sztywności gruntu umożliwiający oszacowanie współczynnika sztywności podłoża w oparciu o dane geotechniczne i model połprzestrzeni sprężystej (podłoże uwarstwione; wybór między stopą, ławą i płytą).
 • Narzędzia eksportu zbrojenia do programu BiK (https://www.bikbik.pl) ułatwiające dalsze szczegółowe ich opracowanie.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/)
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
This product includes geompack++ software written by Barry Joe (https://members.shaw.ca/bjoe/).