Połączenie belki ze słupem (blacha)

Obliczenia połączenia belki do słupa za pomocą blachy. Połączenie może być realizowane przy wykorzystaniu śrub lub spoin dla dwuteowników (słup oraz belka). Algorytm sprawdza nośność przykładki, ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, rozerwanie blokowe (przykładka oraz profil) dla połączeń śrubowych lub naprężenia w spoinach dla połączeń spawanych. Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wszystkie warunki konstrukcyjne, w tym normowe rozstawy śrub i odległości od krawędzi.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • sprawdzenie następujących warunków nośności: ścięcie trzpienia, docisk śruby do blach, poślizg styku sprężonego, naprężenia w spoinach (dla połączeń spawanych), rozerwanie blokowe przykładki oraz blachy profilu, naprężenia w spoinie łączącej przykładkę do słupa,
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • wizualizację połączenia (geometria, śruby, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • swobodne rozmieszczanie łączników z automatyczną kontrolą warunków normowych (odstęp od krawędzi, odległości między rzędami itd),
 • automatyczne centrowanie śrub w ramach zdefiniowanego obszaru,
 • przegląd szczegółowych wyników dla każdego z łączników lub charakterystycznych punktów spoiny,
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonej śruby lub miejsca w spoinie,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • wprowadzenie własnych wartości parametrów stali,
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2