Połączenie doczołowe belka-belka

Algorytm wyznaczania nośności śrubowego, doczołowego połączenia belki do belki. Algorytm sprawdza szereg warunków projektowych dla łączników, blachy czołowej oraz łączonych elementów w kontekście nośności na ścinanie, rozciąganie, zginanie oraz interakcję zginania i rozciągania. Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wszystkie warunki konstrukcyjne, w tym normowe rozstawy śrub i odległości od krawędzi. Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wszystkie warunki konstrukcyjne, w tym normowe rozstawy śrub i odległości od krawędzi.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • sprawdzenie następujących warunków: 
  • nośność na ścinanie,
   • nośność śruby na docisk śruby do ścianki otworu,
   • ścięcie trzpienia śruby,
  • nośność  na rozciąganie
   • nośność śrub na rozciąganie,
   • nośność blachy czołowej,
   • nośność środnika belki w strefie rozciągania,
  • nośność na  zginanie
   • nośność pasa i środnika belki w strefie ściskania,
   • nośność blachy czołowej,
   • nośność środnika belki w strefie rozciągania,
   • nośności poszczególnych szeregów śrub,
  • interakcja zginania i rozciągania,
  • nośność spoin,
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • wizualizację połączenia (geometria, śruby, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • swobodne rozmieszczanie łączników z automatyczną kontrolą warunków normowych (odstęp od krawędzi, odległości między rzędami itd),
 • definicję wymiarów blachy i klasy, typu łączników,
 • automatyczne centrowanie blachy czołowej,
 • przegląd szczegółowych wyników dla każdego z łączników lub charakterystycznych punktów spoiny,
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonej śruby lub miejsca w spoinie,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • wprowadzenie własnych wartości parametrów stali,
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, LibreOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2