Połączenie doczołowe dwóch blach

Reguła projektowania o uniwersalnym zastosowaniu dla często stosowanego połączenia doczołowego blachy. Połączenie może być realizowane za pomocą spoin pachwinowych lub czołowych na jedną lub dwie blachy. Algorytm sprawdza nośność blach łącznikowych, naprężenia w spoinach oraz warunki konstrukcyjne.
 
Moduł w szczególności umożliwia:

 • analizę połączenia dla każdego elementu belkowego (również wykonanego z materiału innego niż stal),
 • sprawdzenie warunków nośności blach łącznikowych, naprężeń w spoinach oraz warunków konstrukcyjnych.
 • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
 • wizualizację połączenia (geometria, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • łączenie za pomocą spoin pachwinowych lub doczołowych,
 • sprawdzenie naprężenia w spoinach dla wszystkich istotnych punktów,
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonego miejsca w spoinie,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • łączenie na jedną lub dwie blachy,
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń