Soldis PROJEKTANT 3D

Soldis PROJEKTANT 3D to narzędzie do analizy przestrzennych konstrukcji budowlanych za pomocą metody elementów skończonych – prętowych oraz powłokowych. Program w szczególności umożliwia zaawansowaną analizę statyczną wraz z kombinatoryką obciążenia, wymiarowanie powłok żelbetowych, fundamentów oraz elementów prętowych według eurokodów oraz norm polskich. Przyjazny interfejs i wydajne algorytmy obliczeniowe powodują, że tworzenie modeli obliczeniowych i przeglądanie wyników jest szybkie i wygodne.

Intuicyjne tworzenie modelu obliczeniowego

Powszechnie stosowana symbolika i nazewnictwo oraz bogaty wybór narzędzi.

Więcej o tworzeniu i edycji modelu
 • Model jako intuicyjna kompozycja prostych obiektów łączonych relacjami.
 • Automatyczne tworzenie siatki z możliwością lokalnego dogęszczania – indywidualnie lub na podstawie szablonu.
 • Tryb pracy w płaszczyźnie – ułatwia precyzyjną definicją geometrii.
 • Definicja geometrii  z użyciem mechanizmu śledzenia.
 • Grupowanie przypadków obciążenia oraz możliwość nadania wzajemnych relacji.
 • Zaawansowany edytor profili złożonych.
 • Duża swoboda w definicji geometrii, obciążenia czy podpór.
 • Operowanie lokalnymi układami współrzędnych w celu określenia orientacji (obciążenie, podpory, panele, itp).
 • Możliwość definicji sztywności połączeń między wszystkimi typami elementów konstrukcyjnych.
 • Łatwa nawigacja widoku za pomocą myszy i kontrola zawartości za pomocą warstw.
 • Linie konstrukcyjne ułatwiające definicję geometrii.
 • Drzewo modelu z hierarchiczną strukturą obiektów.
 • Podręczne menu kontekstowe dla zaznaczonych elementów.
 • i wiele więcej…

Analiza statyczna wraz z kombinatoryką

Wydajna implementacja metody elementów skończonych. Kombinacje obciążenia tworzone są automatycznie zgodnie z wytycznymi eurokodów lub norm polskich.

Więcej o analizie i przeglądaniu wyników
 • Określenie przemieszczeń oraz sił przekrojowych przy użyciu wydajnej implementacji metody elementów skończonych.
 • Prezentacja wyników w formie graficznej (mapy, wykresy, siły) z możliwością szczegółowego podglądu w dedykowanych narzędziach.
 • Automatyczne tworzenie kombinacji obciążenia z uwzględnieniem wszystkich zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi zgodnie z wytycznymi eurokodów lub norm polskich
 • Automatyczne tworzenie obwiedni z uwzględnieniem wybranych typów kombinacji.
 • Możliwość dodania kombinacji użytkownika.
 • Możliwość zmiany konfiguracji grup oraz relacji obciążenia bez konieczności ponownego przeliczania.
 • Dedykowane narzędzia dla szczegółowego przeglądu wykresów, reakcji punktowych oraz wartości w punkcie w przypadku map.
 • Szeroki wachlarz ustawień prezentacji wyników.
 • i wiele więcej…

Wymiarowanie powłok żelbetowych

Ocena nośności konstrukcji zgodnie z normami PN-EN 1992 lub PN-B-03264.

Podstawowe cechy analizy powłok żebetowych
 • Swobodna definicja parametrów wymiarowania.
 • Automatyczne tworzenie obwiedni dla zbrojenie i rys.
 • Definicja zbrojenia podstawowego oraz dodatkowych siatek zbrojeniowych.
 • Możliwość uwzględnienia wpływu smukłości powłoki.
 • Niezależne wymiarowanie dla wszystkich węzłów, dwóch kierunków i stron panelu.
 • Dedykowane narzędzia do szczegółowego podglądu wartości w punkcie dla map.
 • Szeroki wachlarz ustawień prezentacji wyników.
 • i wiele więcej…

Bogaty zestaw reguł wymiarowania

Narzędzia kompleksowej oceny konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi.

Dostępne reguły wymiarowania

Generator obciążeń klimatycznych

Automatyczna definicja oddziaływania wiatrem i śniegiem zgodnie z PN-EN 1991.

Możliwości generatora obciążeń
 • Wyznaczenie wartości i rozkładu stref obciążenia wiatrem dla dachów jedno- i dwuspadowych (PN-EN 1991-1-4).
 • Określenie oddziaływania śniegiem dla dachów pulpitowych i dwuspadowych (PN-EN 1991-1-3).
 • Swobodna definicja parametrów źródła obciążenia.
 • Elastyczna definicja oddziaływań na podstawie scenariuszy.
 • Automatyczne utworzenie obciążenia bezpośrednio przed rozpoczęciem obliczeń.
 • Dodanie sił do istniejącej grupy obciążenia.
 • i wiele więcej…

Szczegółowy raport

Dostępny dla wszystkich typów analiz z możliwością selekcji wyników.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/)
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
This product includes geompack++ software written by Barry Joe (https://members.shaw.ca/bjoe/).