Licencja akademicka

 

Program Soldis PROJEKTANT może być używany przez studentów do celów edukacyjnych BEZPŁATNIE.

 

Aby zarejestrować licencję akademicką postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

Soldis PROJEKTANT 3D
 • Pobierz, zainstaluj i uruchom najnowszą wersję programu.
 • Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno „Licencja„. Wybierz „Jestem studentem…„, a następnie kliknij Zarejestruj.
  Okno można również otworzyć klikając logo programu w lewym górnym rogu okna głównego i wybierając opcję „Menadżer licencji”.

 • Wypełnij formularz, przeczytaj i potwierdź oświadczenia, a następnie naciśnij OK.

 • W przypadku poprawnie wysłanego formularza pojawi się informacja „Licencja została zarejestrowana. Zaczekaj na email z odpowiedzią”.
 • Odbierz wiadomość zawierająca numer licencji oraz kod weryfikacyjny.
  Zachowaj otrzymanego maila (numery) w celu późniejszej obsługi licencji (przedłużenie lub zmiana stanowiska roboczego).
 • Przejdź ponownie do Menadżera licencji, wybierz opcję „Posiadam licencję„, przeklej numer licencji z maila, a następnie kliknij „Weryfikuj„.

 • W przypadku poprawnej weryfikacji zostanie wyświetlona wiadomość „Licencja została zweryfikowana poprawnie”, a w oknie programu pojawi się informacja jak poniżej.

Soldis PROJEKTANT 2D
 1. Pobierz, zainstaluj i uruchom najnowszą wersję programu.
 2. Kliknij na logo programu w lewym górnym rogu okna i wybierz „Weryfikuj/zmień licencję” -> „Jestem studentem…” (okno „Licencja programu” może również pojawić się automatycznie).
 3. Wypełnij i wyślij formularz.
  Pole „ID” wypełnia się automatycznie i nie można go modyfikować. W przypadku braku numeru ID prosimy o kontakt. U dołu strony przykładowy widok formularza.
 4. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rejestracji, uruchom ponownie program i w oknie „Licencja programu” przeklej otrzymany numer licencji.
  Zachowaj otrzymanego maila (kod weryfikacyjny) w celu późniejszej obsługi licencji (np zmiana stanowiska roboczego).
 5. Na pytanie o aktywację licencji wybierz Tak, uzupełnij email na który ma przyjść potwierdzenie i wyślij formularz.
  Przy rejestracji i aktywacji licencji wymagane jest połączenie z internetem.
 6. W ciągu kilku sekund na wskazany adres email przyjdzie potwierdzenie aktywacji. Zrestaruj program.
  Czasami wymagane jest odczekanie kilku minut do momentu aktualizacji danych na serwerze.
register_academic_refresh_form
 

 

Aby przedłużyć licencję postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

Soldis PROJEKTANT 3D
 • Licencja akademicka może zostać przedłużona na kolejne lata, ale nie więcej niż cztery razy.
 • W przypadku przekroczenia okresu ważności licencji, program wyświetli poniższy komunikat. Kliknij Tak aby rozpocząć procedurę.

 • Wypełnij formularz, przeczytaj i potwierdź oświadczenia, a następnie naciśnij OK.
  UWAGA! W formularze należy podać ten sam mail co przy rejestracji.

 • W przypadku powodzenia zostanie wyświetlony komunikat „Licencja została przedłużona”.
Soldis PROJEKTANT 2D
 1. Kliknij na logo programu w lewym górnym rogu okna i wybierz „Weryfikuj/zmień licencję” -> „Posiadam licencję”, następnie wpisz numer licencji i kliknij „Weryfikuj”. Pojawi się okno z pytaniem czy przedłużyć licencję. Wybierz opcję „Tak”.
  W wersji od 8.5.0 do 8.5.25 występował błąd i okno z zapytaniem się nie pojawiało. W przypadku posiadania jednej z tych wersji należy zaktualizować program.
 2. Zostanie otworzony formularz, który należy wypełnić i wysłać.
 3. W ciągu kilku sekund na wskazany adres email przyjdzie potwierdzenie przedłużenia licencji akademickiej.
  Czasami wymagane jest odczekanie kilku minut do momentu aktualizacji danych na serwerze.
 4. Ponownie kliknij na logo programu w lewym górnym rogu okna i wybierz „Weryfikuj/zmień licencję” -> „Posiadam licencję” -> „Weryfikuj”.
 przedłużenie_licencji_akademickiej_1
 

 

W przypadku zmiany stanowiska roboczego procedurę aktualizacji licencji objaśniono tutaj.