Licencja studencka oraz dydaktyczna

 

Program Soldis PROJEKTANT może być używany przez studentów, uczniów, wykładowców akademickich oraz nauczycieli do celów edukacyjnych BEZPŁATNIE.

 

W celu uzyskania bezpłatnych licencji dydaktycznych dla instytucji (np. uczelnie, szkoły średnie, itp) prosimy skorzystać z formularza.

Szczegółowe warunki użytkowania programu do celów edukacyjnych zawarto w licencji dostępnej w trakcie instalacji lub katalogu instalacyjnym

Aby zarejestrować licencję postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:
 • Pobierz, zainstaluj i uruchom najnowszą wersję programu.
 • Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno „Licencja„. Wybierz „Jestem studentem…” (studenci oraz uczniowie) lub „Jestem nauczycielem…” (wykładowcy akademiccy oraz nauczyciele szkół średnich), a następnie kliknij Zarejestruj.
  Okno można również otworzyć klikając logo programu w lewym górnym rogu okna głównego i wybierając opcję „Menadżer licencji”.

 • Wypełnij formularz, przeczytaj i potwierdź oświadczenia, a następnie naciśnij OK.

lub

 • W przypadku poprawnie wysłanego formularza pojawi się informacja „Licencja została zarejestrowana. Zaczekaj na e-mail z odpowiedzią”.
 • Odbierz wiadomość zawierająca numer licencji oraz klucz weryfikacyjny.
  Zachowaj otrzymanego maila (numery) w celu późniejszej obsługi licencji (przedłużenie lub zmiana stanowiska roboczego).
 • Przejdź ponownie do Menadżera licencji, wybierz opcję „Posiadam licencję„, przeklej numer licencji z maila, a następnie kliknij „Weryfikuj„.

 • Program poprosi o wprowadzenie klucza weryfikacyjnego. Przeklej go, przeczytaj i potwierdź oświadczenia, a następnie kliknij OK.

 • W przypadku poprawnej weryfikacji zostanie wyświetlona wiadomość „Licencja została przypisana do tego komputera”, a w oknie programu pojawi się jedna z poniższych informacji.

lub

Aby przedłużyć licencję postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:
 • Licencja studencka i dydaktyczna wystawiana jest na okres jednego roku i  może zostać przedłużona na kolejne lata (w przypadku licencji studenckiej nie dłużej niż okres edukacji).
 • W przypadku przekroczenia okresu ważności licencji, program wyświetli poniższy komunikat. Kliknij Tak aby rozpocząć procedurę.

 • Wypełnij formularz, przeczytaj i potwierdź oświadczenia, a następnie naciśnij OK.
  UWAGA! W przypadku przedłużania licencji studenckiej w formularzu należy podać ten sam mail co przy rejestracji.UWAGA! W przypadku przedłużania licencji dydaktycznej, na adres podany przy rejestracji zostanie wysłany nowy klucz weryfikacyjny. Klucz należy zachować, gdyż będzie potrzebny do przedłużenia licencji w kolejnym roku.

lub

 • W przypadku powodzenia zostanie wyświetlony komunikat „Licencja została przedłużona”.

W przypadku zmiany stanowiska roboczego procedurę aktualizacji licencji objaśniono tutaj.