Połączenie doczołowe rur

Algorytm do wymiarowania rozciąganych doczołowych styków śrubowych. Procedura umożliwia sprawdzenie warunków projektowych i przeprowadzenie obliczeń dla rozciąganych  połączeń elementów wykonanych z rur okrągłych i prostokątnych.

Moduł w szczególności umożliwia: 

  • kompleksową analizę rozciąganych połączeń doczołowych styków śrubowych, elementów rurowych (przekrojów RHS i CHS),
  • sprawdzenie następujących warunków projektowych: całkowite uplastycznienie blachy czołowej, zerwanie śrub z uplastycznieniem blachy czołowej, zerwanie śrub, ścinanie śrub oraz zniszczenie spoin,
  • uwzględnienie w regule zaleceń wykonawczych,
  • automatyczny import wyników statyki oraz danych o geometrii i profilach,
  • wizualizację połączenia (geometria) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
  • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
  • własną definicję sił przywęzłowych,
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
  • wygenerowanie raportu obliczeniowego zawierającego spis parametrów projektowych, warunki konstrukcyjne i szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2