Przemieszczenia dopuszczalne

Sprawdzenie warunku przemieszczeń (obrotu). Prosty w obsłudze, a zarazem wyjątkowo przydatny algorytm oceny deformacji elementu/układu, który pozwala na weryfikację przemieszczeń składowych, wypadkowych oraz kątów obrotów dla wybranych punktów na długości pręta i wskazanej kombinacji obciążenia. Procedura znajduje częste zastosowanie przy określaniu ograniczeń projektowych dla zadania optymalizacji.

Reguła w szczególności umożliwia: 

 • określenie wytężenia na podstawie analizy przemieszczenia kątowego oraz liniowego po kierunku X, Y lub przemieszczenia wypadkowego,
 • swobodne włączanie/wyłączanie poszczególnych warunków projektowych,
 • swobodne określenie limitu dla granicznego przemieszczenia,
 • wybór między przemieszczeniem globalnym, a lokalnym,
 • możliwość odczytu przemieszczenia od cięciwy pręta,
 • tabelaryczne zestawienie wyników dla poszczególnych przekrojów, kombinacji i warunków projektowych,
 • wybór typu kombinacji przypadków obciążenia dla których zostanie wykonana analiza,
 • automatyczny import wyników statyki oraz cech materiałowych i parametrów przekroju z modelu obliczeniowego,
 • graficzną prezentację wytężenia konstrukcji i łatwe przekierowanie do kontekstu wymiarowania, dla którego wytężenie jest największe,
 • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
 • dwa tryby wymiarowania: tylko bieżący punkt, wszystkie wskazane punkty,
 • określenie ilości punktów i ich współrzędnych dla którym ma być przeprowadzone wymiarowanie,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń