Naprężenia dopuszczalne

Projektowanie elementu prętowego na podstawie naprężeń dopuszczalnych. Procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu stosując podejście naprężeń dopuszczalnych z rozróżnieniem na ściskanie i rozciąganie. Domyślnie wartości graniczne naprężenia odczytywane są z właściwości materiału, jednak mogą one zostać dowolnie zmodyfikowane. Algorytm znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy stateczność elementu nie ma wpływu na wymiarowanie.

Reguła w szczególności umożliwia: 

 • określenie wytężenia na podstawie analizy naprężeń normalnych dla włókien skrajnych,
 • swobodne włączanie/wyłączanie poszczególnych warunków projektowych,
 • swobodne określenie limitu dla granicznego naprężenia z rozróżnieniem naprężeń ściskających i rozciągających,
 • automatyczne pobranie granicy plastyczności z charakterystyk materiałowych przekroju z rozróżnieniem ściskania i rozciągania,
 • wybór typu kombinacji przypadków obciążenia dla których zostanie wykonana analiza,
 • tabelaryczne zestawienie wyników dla poszczególnych przekrojów, kombinacji i warunków projektowych,
 • automatyczny import wyników statyki oraz cech materiałowych i parametrów przekroju z modelu obliczeniowego,
 • graficzną prezentację wytężenia konstrukcji i  przekierowanie do kontekstu wymiarowania, dla którego wytężenie jest największe,
 • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
 • dwa tryby wymiarowania: tylko bieżący punkt, wszystkie wskazane punkty,
 • określenie ilości punktów i ich współrzędnych dla którym ma być przeprowadzone wymiarowanie,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń