Siły przekrojowe

Analiza sił przekrojowych w elemencie prętowym. Procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu na podstawie sił przekrojowych (N, Tx, My, Ty, Mx). Nośność elementu może zostać zdefiniowana w zależności od znaku siły. Procedura znajduje zastosowanie każdorazowo, gdy nośność elementu określona jest wprost (np. dane producenta, katalogi) bez podawania szczegółowego toku obliczeń (łączniki, połączenia, cięgna itd).

Reguła w szczególności umożliwia: 

 • określenie wytężenia na podstawie analizy sił przekrojowych,
 • swobodne włączanie/wyłączanie poszczególnych warunków projektowych,
 • swobodne określenie limitu dla sił przekrojowych z rozróżnieniem znaku,
 • wybór typu kombinacji przypadków obciążenia dla których zostanie wykonana analiza,
 • tabelaryczne zestawienie wyników dla poszczególnych przekrojów, kombinacji i warunków projektowych,
 • automatyczny import wyników statyki oraz cech materiałowych i parametrów przekroju z modelu obliczeniowego,
 • graficzną prezentację wytężenia konstrukcji i łatwe przekierowanie do kontekstu wymiarowania, dla którego wytężenie jest największe,
 • wskazanie kombinacji dla których ma zostać przeprowadzone wymiarowanie (przyśpiesza analizę -> przydatne w przypadku optymalizacji),
 • określenie sił przekrojowych w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu (zginanie dwukierunkowe),
 • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
 • dwa tryby wymiarowania: tylko bieżący punkt, wszystkie wskazane punkty,
 • określenie ilości punktów i ich współrzędnych dla którym ma być przeprowadzone wymiarowanie,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń