Mury – obc. skupione (PN-EN 1996)

Mur obciążony siłą skupioną zgodnie. Procedura umożliwia obliczenie nośności ściany murowej pod obciążeniem skupionym zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN-1996. Algorytm sprawdza warunek nośności ściany na docisk. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych.

Reguła w szczególności umożliwia: 

  • wyznaczenie nośności muru przy skupionym obciążeniu ściskającym,
  • wskazanie kombinacji i wybór najniekorzystniejszej wartości obliczeniowej siły skupionej,
  • szczegółową definicję konstrukcji murowej,
  • możliwość wyznaczenia parametrów materiałowych w oparciu o zastosowane elementy murowe oraz zaprawę,
  • własną definicję charakterystyk materiałowych,
  • precyzyjną definicję sposobu przekazywania siły skupionej na ścianę,
  • własną definicję wartości siły skupionej,
  • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń