Reakcje podporowe

Analiza reakcji podporowych. Bardzo przydatna procedura określające wytężenie elementów kotwiących oraz podporowych na podstawie reakcji. Najczęstsze zastosowanie obejmuje definicję nośności fundamentów, łożysk oraz kotew. Procedura pozwala na rozróżnienie dopuszczalnej wartości reakcji w zależności od jej znaku, co znajduje praktyczne zastosowanie przy definiowaniu nośności fundamentów z uwzględnieniem ich odrywania oraz braku symetrii.

Reguła w szczególności umożliwia: 

  • określenie wytężenia na podstawie analizy reakcji podporowych,
  • swobodne włączanie/wyłączanie poszczególnych warunków projektowych,
  • swobodne określenie limitu dla reakcji podporowych z rozróżnieniem znaku,
  • wybór typu kombinacji przypadków obciążenia dla których zostanie wykonana analiza,
  • automatyczny import wyników statyki oraz cech materiałowych i parametrów przekroju z modelu obliczeniowgo,
  • określenie sił przekrojowych w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu (zginanie dwukierunkowe),
  • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
  • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).