Mury (PN-EN 1996)

Mur obciążony głównie pionowo  zgodnie. Procedura umożliwia obliczenie nośności niezbrojonej ściany murowej obciążonej głównie pionowo zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN-1996. Weryfikacja dokonywana jest we wszystkich przekrojach charakterystycznych z uwzględnieniem niezbędnych warunków projektowych (smukłość, ściskanie ze zginaniem). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych do wymiarowania parametrów konstrukcji z modelu obliczeniowego.

Reguła w szczególności umożliwia: 

 • wyznaczenie nośności muru przy dominującym obciążeniu ściskającym,
 • wskazanie kombinacji i wybór najniekorzystniejszej wartości obliczeniowej siły skupionej,
 • automatyczny import szczegółowej definicji konstrukcji z modelu obliczeniowego,
 • możliwość importu parametrów materiałowych z modułu EDYTOR PROFILI w oparciu o zastosowane elementy murowe oraz zaprawę,
 • własną definicję charakterystyk materiałowych,
 • automatyczny import wyników analizy statycznej,
 • możliwość uwzględnienia usztywnień ściany (poziome, pionowe),
 • możliwość definicji rodzaju oraz wymiarów wieńców żelbetowych,
 • możliwość uwzględnienia wpływu pilastrów na nośność ściany,
 • możliwość edycji geometrii oraz materiałów ściany z poziomu reguły wymiarowania,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń