Drewno (PN-EN 1995)

Projektowanie prętowych elementów drewnianychReguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie EN 1995. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału.

Reguła w szczególności umożliwia:

 • określenie wytężenia elementu drewnianego pod względem kryteriów normowych: ściskanie z wyboczeniem, rozciąganie, czyste zginanie ze zwichrzeniem, zginanie z rozciąganiem, zginanie ze ściskaniem, ścinanie, ugięcia, smukłość,
 • dostęp do szczegółowych wyników dla poszczególnych punktów oraz wybranych kombinacji obciążenia,
 • możliwość wymiarowania elementów z drewna klas C, D oraz drewna klejonego,
 • automatyczne wyznaczenie momentu krytycznego zgodnie z wytycznymi normy,
 • automatyczny import wyników statyki oraz cech materiałowych i parametrów przekroju,
 • graficzną prezentację wytężenia konstrukcji i łatwe przekierowanie do kontekstu wymiarowania, dla którego wytężenie jest największe,
 • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
 • określenie ilości punktów i ich współrzędnych dla którym ma być przeprowadzone wymiarowanie,
 • określenie sił przekrojowych w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu (zginanie dwukierunkowe),
 • dwa tryby wymiarowania: tylko bieżący punkt, wszystkie wskazane punkty,
 • wskazanie kombinacji dla których ma zostać przeprowadzone wymiarowanie (przyśpiesza analizę -> przydatne w przypadku optymalizacji),
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń