Stal (PN-90/B-03200)

Projektowanie prętowych elementów stalowych. Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90/B-03200. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych. Profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak i złożone, otwarte lub zamknięte (również profile klasy czwartej). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału.
 
Reguła w szczególności umożliwia:
 • określenie wytężenia elementu stalowego pod względem kryteriów normowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami dla poszczególnych punktów oraz kombinacji przypadków,
 • import wyników statyki oraz cech materiałowych i paramterów przekroju z modułu MODEL,
 • wymiarowanie elementów jednogałęziowych, w tym również złożonych oraz ustawionych pod dowolnym kątem,
 • wymiarowanie elementów o przekroju otwartym oraz zamkniętym z automatycznym określeniem obszaru zamkniętego wewnątrz profili (również dla przekrojów złożonych),
 • wymiarowanie profili zawierających przekroje dostępne w standardowych katalogach (dwuteowniki, teowniki, ceowniki, kątowniki, rury okrągłe, prostokątne, kwadratowe, zetowniki, o przekroju koła),
 • wymiarowanie przekrojów klasy czwartej (np. blachownice); uwzględnienie stateczności lokalnej, obciążenia skupionego, stanu złożonego naprężenia,
 • automatyczne wyznaczenie współczynników długości obliczeniowej zgodnie z wytycznymi normy,
 • automatyczne wyznaczenie momentu krytycznego zgodnie z wytycznymi normy,
 • graficzną prezentację wytężenia konstrukcji i łatwie przekierowanie do kontekstu wymiarowania, dla którego wytężenie jest największe,
 • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
 • określenie ilości punktów i ich współrzędnych dla którym ma być przeprowadzone wymiarowanie,
 • określenie sił przekrojowych w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu (zginanie dwukierunkowe),
 • dwa tryby wymiarowania: tylko bieżący punkt, wszystkie wskazane punkty,
 • wskazanie kombinacji dla których ma zostać przeprowadzone wymiarowanie (przyśpiesza analizę -> przydatne w przypadku optymalizacji),
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2