Przebicie płyt żelbetowych (PN-EN 1992)

Wymiarowanie przebicia żelbetowych elementów płytowych/powłokowych zgodnie z metodą w PN-EN 1992. Algorytm jest w pełni zintegrowany z modułami statyki oraz wymiarowania dzięki czemu wszystkie dane importowane są wprost z modelu i wyników analizy. Swoboda przy definicji obwodów dla których wykonywane są obliczenia umożliwia analizę dowolnych przypadków (słupy wewnętrzne, skrajne, ściany, grupy słupów itp).

Moduł w szczególności umożliwia:

 • w zakresie obliczeń:
  • sprawdzenie warunków na przebicie (VRd,max, VRd,c, VRd,cs) na obwodzie słupa oraz obwodzie kontrolnych,
  • automatyczne wyszukanie punktu na obwodach, gdzie wytężenie jest największe,
  • uwzględnienie zbrojenia podłużnego zdefiniowanego w panelu,
  • automatyczny odczyt wartości sił przekrojowych oraz parametrów materiałowych dla punktów na obwodach kontrolnych.
 • w zakresie definicji:
  • swobodną definicję obwodu słupa, podstawowego obwodu kontrolnego oraz skrajnego obwodu kontrolnego,
  • automatyczne generowani obwodów na podstawie wymiarów słupa i odsunięcia,
  • łatwą zmianę obwodów (możliwość wyboru dowolnego ze zdefiniowanych w modelu),
  • podanie szczegółowych parametrów zbrojenia na ścinanie,
  • dynamiczną wizualizację zbrojenia na przebicie,
  • utworzenie wielu definicji (wariantów) w ramach jednego modelu obliczeniowego.
 • w zakresie prezentacji wyników:
  • prezentację wartości sił przekrojowych dla najbardziej niekorzystnej kombinacji,
  • odczyt najbardziej niekorzystnego przypadku obciążenia – kombinacja grup obciążenia,
  • szczegółowe wyniki cząstkowe dla punktu o największym wytężeniu,
  • lokalizacja punktu o największym wytężeniu,
  • wygenerowanie krótkiej notki obliczeniowej podsumowującej podstawowe warunki projektowe.