Fundamenty (PN-81/B-03020)

Projektowanie fundamentów bezpośrednich. Procedura umożliwia analizę stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-81/B-03020. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU (nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne oraz osiadanie). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju słupa.

Reguła w szczególności umożliwia: 

 • określenie wytężenia fundamentu bezpośredniego pod względem kryteriów normowych dla poszczególnych kombinacji przypadków obciążenia; sprawdzane warunki: nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne, przebicie oraz osiadanie,
 • obliczenia dla stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych,
 • automatyczny import wyników statyk oraz parametrów przekroju słupa,
 • przegląd wyników szczegółowych dla wybranych kombinacji lub kombinacji najbardziej niekorzystnej,
 • wizualizację naprężeń pod fundamentem, strefy odrywania oraz rozkładu zbrojenia,
 • definicję wielu profilów gruntu, które są dostępne w ramach całego projektu (możliwość wielokrotnego użycia),
 • swobodne kształtowanie profilu gruntu za pomocą wizualnego menadżera,
 • korzystanie z bazy zawierającej definicję gruntów wraz z ich parametrami materiałowymi,
 • wizualizację geometrii gruntu automatycznie uaktualnianą przy zmianie parametrów,
 • określenie głębokości posadowienia z możliwością jej zróżnicowania dla poszczególnych stref,
 • określenie poziomu wody gruntowej,
 • swobodne kształtowanie geometrii fundamentu,
 • swobodne kształtowanie zbrojenia i otuliny w dwóch kierunkach,
 • automatyczną generację obciążeń zawierających korektę o ciężar fundamentu i gruntu,
 • dodawanie obciążenia użytkownika (siły węzłowe oraz dodatkowe obc. ciśnieniem),
 • wizualizację graficzną osiadania dla poszczególnych warstw,
 • wizualizację mimośrodu obciążenia,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń