Aktualizacja stanowiska roboczego

Aktualizacja stanowiska roboczego programu Soldis PROJEKTANT

Licencja, niezależnie od typu, upoważnia do używania programu na jednym stanowisku roboczym. Stanowisko robocze zostaje powiązane z licencją w momencie jej aktywacji (nie dotyczy licencji zabezpieczonych kluczem HASP). W przypadku licencji AKADEMICKIEJ i KOMERCYJNEJ, możliwe jest przeniesienie programu na inne stanowisko robocze.

Za zmianę stanowiska roboczego uznaje się również istotne zmiany w konfiguracji sprzętowej oraz zmianę/reinstalację systemu operacyjnego co powoduje zmianę identyfikatora stanowiska roboczego.

W przypadku komunikatu zaprezentowanego poniżej należy zaktualizować stanowisko robocze zgodnie z instrukcją poniżej. Ewentualna próba aktywacji kolejnej licencji  zostanie zablokowana przez serwer licencji, który uniemożliwi jej aktywację.

wrong_station_id

Aby zaktualizować stanowisko robocze:
  1. Kliknij na logo programu w lewym górnym rogu okna głównego i wybierz „Aktualizuj stanowisko robocze”, a następnie potwierdź klikając „Tak”.

update_station

  1. Zostanie otworzony formularz, który należy wypełnić i wysłać.
    W formularzu należy podać KOD WERYFIKACYJNY, który został dostarczony przy aktywacji licencji. W przypadku jego braku, skorzystaj z linku podanego w formularzu.
  2. W ciągu kilku sekund na wskazany adres email przyjdzie potwierdzenie aktualizacji licencji.
    Czasami wymagane jest odczekanie kilku minut do momentu aktualizacji danych na serwerze.
 aktualizacja_stanowiska