Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Wymiarowanie konstrukcji stalowych z pomocą programu Soldis PROJEKTANT

Program Soldis PROJEKTANT 3D to oprogramowanie, które umożliwia wykonywanie obliczeń i wymiarowanie konstrukcji stalowych, jak również innych elementów konstrukcyjnych. Dedykowany jest głównie architektom, projektantom, inżynierom, ale też nauczycielom akademickim czy studentom. To kompleksowe narzędzie do wymiarowania konstrukcji stalowych wg norm PN-EN 1993 i PN-90/B-03200. Jedną z jego wielu zalet jest automatyzacja obliczeń, szeroki wachlarz sprawdzanych warunków projektowych, łatwość tworzenia oraz modyfikacji modeli obliczeniowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, gotowym bibliotekom (przekrojów, materiałów), a także automatyzacji schemat obliczeniowy powstaje błyskawicznie. Geometrię konstrukcji stalowej można zdefiniować samodzielnie lub importować z plików CAD.

Precyzja obliczeniowa i inne mocne strony oprogramowania

Projektowanie konstrukcji stalowych wymaga przeprowadzenia szeregu obliczeń związanych z doborem przekrojów, oceną nośności i stateczności elementów. Program sprawdza wszystkie podstawowe warunki projektowe jak naprężenia, ściskanie/rozciąganie, zginanie, ścinanie, ugięcie, jak również formuły interakcyjne z uwzględnieniem stateczności lokalnej oraz globalnej. Wymiarowaniekonstrukcji stalowych realizowane jest za pomocą algorytmów, które automatycznie importują dane ze statyki, a także parametry materiałowo-przekrojowe z modelu. Analiza statyczna wraz z pełną kombinatoryką wykonywana jest przy użyciu metody elementów skończonych. Kombinatoryka jest całkowicie zautomatyzowana.

Dzięki automatyzacji i elastyczności program znacząco przyspiesza pracę, a jednocześnie podnosi jej dokładność, ale też wygodę. Pozwala uniknąć błędów, a przy tym łatwo zoptymalizować konstrukcję. Jego dodatkową zaletą jest łatwa aktualizacja modelu przy korektach projektowych. Soldis PROJEKTANT to nieocenione narzędzie w codziennej pracy inżyniera.

Zapraszamy do wypełnienia formularz zamówienia, by wykupić pełną licencję albo otrzymać bezpłatny dostęp na oprogramowanie Soldis PROJEKTANT.