Program do projektowania konstrukcji stalowych

Każdy etap nowo realizowanego przedsięwzięcia w postaci budowy różnego rodzaju obiektów jest tak samo istotny. Niemniej jednak projektowanie to ta faza, od której tak naprawdę wszystko się zaczyna. Ważnym jest więc, żeby była ona przeprowadzona rzetelnie, z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi zasadami, normami oraz regulacjami. Skutkować to będzie poprawnym zrealizowaniem kolejnych etapów prac, a dzięki temu otrzymaniem pożądanego efektu bez ryzyka uchybień, które w tym przypadku mogłyby okazać się tragiczne. W celu zapobiegania występowaniu błędów podczas projektowania, a także dla jak najlepszego usprawnienia tego procesu, warto korzystać z pomocy, jaką jest m.in. program doprojektowania konstrukcji stalowych wchodzący w skład oprogramowania Soldis PROJEKTANT. Sprawdź dostępne pakiety oraz rodzaje licencji!

Projektowanie konstrukcji stalowych: program do wymiarowania elementów prętowych

Program do projektowania konstrukcji stalowych, który wchodzi w skład oferowanego oprogramowania Soldis PROJEKTANT, umożliwia opracowywanie projektów elementów prętowych ze stali, zgodnie z wytycznymi PN-90/B-03200 lub PNEN 1993. Przykładowo, w zakresie wymiarowania prętów algorytm wykorzystywany w programie obsługuje wszelkie profile dostępne w katalogach branżowych, a dodatkowo mogą one zostać zdefiniowane jako pojedyncze lub złożone, otwarte bądź zamknięte. Wśród analizowanych przez program warunków projektowych można zaś wymienić m.in. naprężenia w przekroju, rozciąganie, ściskanie, ścinanie, dwukierunkowe zginanie, wszelkie formuły interakcyjne, ugięcia czy smukłość.

Funkcjonalności programu do projektowania konstrukcji stalowych obejmują między innymi automatyczny import wyników statyki oraz geometrii, parametrów materiałowych i przekroju z modelu obliczeniowego, automatyczne wyznaczenie momentu krytycznego zgodnie z normą czy określanie rzędnych punktów do wymiarowania. To jednak wyłącznie przykłady — zachęcamy do sprawdzenia szczegółów dotyczących pełnych możliwości oprogramowania Soldis PROJEKTANT.