Program do obliczania więźby dachowej

Obliczanie więźby dachowej: program z kalkulatorem dla konstruktorów

Obliczenie parametrów więźby dachowej — najczęściej drewnianej, choć wykonuje się także konstrukcje stalowe — ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości i stabilności dachu wobec czynników środowiskowych. W scenariuszu, który pozwala wykonać obliczenia, uwzględnia się między innymi:

  • oddziaływanie wiatru — to na przykład zastosowanie odpowiednich mocowań do ścian budynku, aby zapobiec zerwaniu dachu przez gwałtowne podmuchy wiatru. Istotne znaczenie dla odporności dachu na wiatr ma jego kształt (jednospadowy, dwuspadowy, kąt nachylenia), ale też warunki środowiskowe, ukształtowanie terenu oraz uśrednione wartości prędkości wiatru czy jego kierunek. Program Soldis PROJEKTANT umożliwia obliczanie więźby dachowej zgodnie ze scenariuszem uwzględniającym oddziaływanie wiatru na dach budynku;
  • obciążenie śniegiem — Kąt nachylenia dachu ma wpływ na ilość śniegu, która będzie się na nim gromadzić (choć ilość śniegu oczywiście uzależniona jest od warunków klimatycznych danego obszaru). Co do zasady większy kąt nachylenia zmniejsza ryzyko zalegania dużych ilości śniegu, a tym samym minimalizuje zagrożenie związane z obciążeniem obiektu. Dzięki kalkulatorowi w programie Soldis PROJEKTANT obliczysz, jakie parametry musi mieć więźba dachowa oraz wiele innych elementów konstrukcji, by obciążenie śniegiem nie doprowadziło do uszkodzenia konstrukcji.

Program do obliczania więźby dachowej i nie tylko

Proces obliczania więźby dachowej, np. z pomocą narzędzi dostępnych w programie Soldis PROJEKTANT, obejmuje określenie strefy klimatycznej i możliwego obciążenia śniegiem, wybór kształtu i kąta nachylenia dachu, dobór materiałów, obliczenie siły parcia wiatru i obciążenia śniegiem, obliczenie przekroju belek oraz krokwi, a także sporządzenie szczegółowego raportu na podstawie dokonanych obliczeń. Ponieważ od prawidłowości przeprowadzonych czynności na tym etapie projektowania obiektów zależeć może bezpieczeństwo konstrukcji, nie ma tutaj miejsca na błędy — dlatego też warto korzystać z profesjonalnego oprogramowania eliminującego potencjalny błąd ludzki (narzędzie Zestawienie Obciążenia). Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami programu Soldis PROJEKTANT.