Kombinacje obciążeń wg eurokodu

Kombinacje obciążeń wg Eurokodu stanowią jeden z elementów systemu norm europejskich dotyczących budownictwa. Oznacza to, że są wiążące w trakcie przygotowywania projektów konstrukcji budowlanych na terenie całej Unii Europejskiej. Aktualnie obowiązujące reguły i zasady ujęte są między innymi w normach PN-EN 1990 oraz 1991. Opieranie się na nich podczas przygotowywania konstrukcji stalowych, betonowych, drewnianych, murowanych, aluminiowych bądź innych pozwala na stworzenie obiektów spełniających niezbędne warunki techniczne. Zachęcamy do korzystania z proponowanego rozwiązania wyróżniającego się wszechstronnym podejściem do tworzenia konstrukcji z uwzględnieniem kombinacji obciążeń wg Eurokodu!