Rodzaje licencji i formy płatności

Proponujemy następujące typy licencji:

Licencja bezterminowa
Możliwość użytkowania programu bez ograniczeń czasowych. W przypadku pojawienia się nowej wersji istnieje możliwość zakupu aktualizacji. Wszelkie ulepszenia i zmiany w ramach zakupionej wersji są darmowe i możliwe do pobrania wprost ze strony programu. Licencja zabezpieczona jest kluczem sprzętowym (USB) i może być używana na dowolnej liczbie stanowisk w ramach firmy, ale nie jednocześnie. Klucz należy wpiąć do stacji roboczej przed rozpoczęciem pracy z programem.
 
Licencja roczna
Niski koszt początkowy oraz brak konieczności zakupu aktualizacji czyni tą formę licencjonowania bardzo popularną wśród naszych klientów. Po zakupie otrzymujesz zawsze najnowszą wersję na dany dzień, a w przypadku przedłużenia licencji na kolejny rok dodatkowy rabat (szczegóły w cenniku). Licencja zabezpieczona jest kluczem serwerowym, który w trakcie aktualizacji wiązany jest ze stacją roboczą. W przypadku zmiany komputera wymagana jest aktualizacja licencji (możliwa nie częściej niż raz na miesiąc).

 

Proponujemy następujące formy płatności:

Jednorazowa płatność za licencję bezterminową lub roczną
Najprostszy sposób płatności. Po złożeniu zamówienia otrzymujesz fakturę proforma, a po zaksięgowaniu płatności finalną fakturę VAT.
 
Płatność za licencje bezterminową z podziałem na 4 części
Każda część opłaty wynosi 1/4 ceny wybranej konfiguracji. Po uiszczeniu pierwszej części otrzymasz w pełni funkcjonalną licencję roczną (klucz serwerowy). Kolejne części opłaty licencyjnej należy uiszczać po upływie kolejnych kwartałów, a po uiszczeniu ostatniej części, licencja zostanie przekonwertowana na licencję bezterminową w tej samej wersji oraz konfiguracji. Płatność odbywa się na podstawie faktury VAT na pełną kwotę z możliwością ujęcia w koszty całości opłaty licencyjnej już w dniu pierwszej płatności. Do ceny doliczane są koszty obsługi w wysokości 200 PLN netto. W wybranych sytuacjach kwota obsługi może być nieco wyższa. Stosowna informacja zostanie umieszczona każdorazowo w cenniku.
 
Licencja roczna z możliwością przekonwertowana na bezterminową
Zakup licencję roczną, a w ciągu miesiąca po jej zakończeniu możesz zamienić ją na bezterminową w tej samej wersji i konfiguracji dopłacając jedynie różnicę w cenie1.
 
Leasing
Współpracujemy z doświadczonym pośrednikiem, który może przedstawić ofertę na tą formę zakupu. Akceptujemy również sprzedaż za pośrednictwem partnerów wskazanych przez kupujących.

 
1 Cena licencji bezterminowej ustalana jest zgodnie z cennikiem z dnia „konwersji” dla tej samej wersji i konfiguracji co licencja roczna bez uwzględnienia rabatów i ewentualnych promocji. W przypadku pojawienia się nowej wersji ceną obowiązującą jest cena poprzedniej wersji w dniu wycofania jej z cennika. Cena licencji rocznej ustalana jest jako cena ostatnio zakupionej licencji rocznej z uwzględnieniem ewentualnych rabatów.