Ściany i tarcze

Zestaw narzędzi do analizy statycznej oraz wymiarowania ścian i tarcz niezbędny w pracy każdego projektanta. Algorytmy przeznaczone są dla powierzchniowych elementów pracujących w płaskim stanie naprężenia. Narzędzia zapewniają sprawne modelowanie umożliwiające swobodną definicja geometrii, obciążenia i warunków podparcia, szybki procesor (solver) statyki oraz łatwe wymiarowanie dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi do definicji zbrojenia i parametrów projektowania.

Modelowanie

Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD. Moduł w szczególności umożliwia: przy definiowaniu konstrukcji powierzchniowej: definicję geometrii poprzez ...
Statyka

Statyka

Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych w tarczach/ścianach. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich . Moduł w szczególności umożliwia: przy analizie konstrukcji: określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli (Nx , Ny ,...
Wymiarowanie

Wymiarowanie

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi.  Moduł umożliwia projektowanie zgodnie z normami dla konstrukcji żelbetowych: PN-EN 1992 lub PN-B-03264:2002. Wydajny system analizy konstrukcji pozwala na wprowadzanie zmian w zbrojeniu lub parametrach projektowych bez konieczność czasochłonnego przeliczania całej konstrukcji. Moduł w szczególności umożliwia: w zakresie analizy: współpracę z modułem ...
Weryfikacja

Weryfikacja

Weryfikacja konstrukcji powierzchniowych.  Moduł umożliwia przeprowadzenie analizy nieliniowej dla wybranej kombinacji z uwzględnieniem zmian sztywności w wyniku zarysowaniu oraz zjawisk reologicznych. Analiza nieliniowa pozwala ocenić dokładniej przemieszczenia konstrukcji oraz redystrybucję sił wewnętrznych. Moduł w szczególności umożliwia: w zakresie analizy: współpracę z modułem do statyki i wymiarowania (import/eksport ...