Połączenie doczołowe belka-belka

Obliczenia doczołowego połączenia belki do belki. Połączenie może być realizowane przy wykorzystaniu śrub o zadanej liczbie wierszy i ich pozycji. Algorytm sprawdza docisk śruby do blach przy ścinaniu, nośność blachy czołowej, nośność środnika belki, nośność poszczególnych szeregów śrub oraz naprężenia w spoinach belki do blachy czołowej. Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wszystkie warunki konstrukcyjne, w tym normowe rozstawy śrub i odległości od krawędzi.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • sprawdzenie następujących warunków: 
  • nośność na ścinanie (nośność śruby na docisk śruby do ścianki otworu),
  • nośność  na rozciąganie (nośność blachy czołowej, nośność środnika belki w strefie rozciągania),
  • nośność na  zginanie (nośność pasa i środnika belki w strefie ściskania, nośność blachy czołowej, nośność środnika belki w strefie rozciągania, nośności poszczególnych szeregów śrub),
  • interakcja zginania i rozciągania,
  • nośność spoin,
 • współpracę między modułem STATYKA a regułami wymiarowania (import/eksport danych, wyników),
 • wizualizację połączenia (geometria, śruby, spoiny) w trybie rzeczywistym (aktualizacja przy każdej zmianie parametrów),
 • swobodne rozmieszczanie łączników z automatyczną kontrolą warunków normowych (odstęp od krawędzi, odległości między rzędami itd),
 • definicję wymiarów blachy i klasy, typu łączników,
 • automatyczne centrowanie blachy czołowej,
 • przegląd szczegółowych wyników dla każdego z łączników lub charakterystycznych punktów spoiny,
 • automatyczne zaznaczenie najbardziej wytężonej śruby lub miejsca w spoinie,
 • wskazanie najbardziej niekorzystnej kombinacji obciążenia,
 • wprowadzenie własnych wartości parametrów stali,
 • własną definicję sił przywęzłowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
 • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej szczegółowe wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2