Mury (PN-EN 1996)

Mur obciążony głównie pionowo  wg PN-EN-1996. Procedura umożliwia obliczenie nośności niezbrojonej ściany murowej obciążonej głównie pionowo. Weryfikacja dokonywana jest we wszystkich przekrojach charakterystycznych z uwzględnieniem niezbędnych warunków projektowych (smukłość, ściskanie ze zginaniem). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych do wymiarowania parametrów konstrukcji z modelu obliczeniowego.

Reguła w szczególności umożliwia: 

 • wyznaczenie nośności muru przy dominującym obciążeniu ściskającym,
 • wskazanie kombinacji i wybór najniekorzystniejszej wartości obliczeniowej siły skupionej,
 • import szczegółowej definicji konstrukcji z modułu MODEL,
 • możliwość importu parametrów materiałowych z modułu EDYTOR PROFILI w oparciu o zastosowane elementy murowe oraz zaprawę,
 • własną definicję charakterystyk materiałowych,
 • import szczegółowych wyników statyki z modułu STATYKA,
 • możliwość uwzględnienia usztywnień ściany (poziome, pionowe),
 • możliwość definicji rodzaju oraz wymiarów wieńców żelbetowych,
 • możliwość uwzględnienia wpływu pilastrów na nośność ściany,
 • możliwość edycji geometrii oraz materiałów ściany z poziomu reguły wymiarowania,
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń