Stateczność

Wyznaczenie obciążenia krytycznego i postaci utraty stateczności. Moduł jest niezwykle przydatny w konstrukcjach zagrożonych utratą stateczności. Pozwala określić obciążenie krytyczne dla dowolnej geometrii, warunków podparcia oraz obciążenia układu. Siła krytyczna może zostać ponadto użyta do wyznaczenia współczynników długości wyboczeniowej. Wyniki prezentowane są w formie graficznej z możliwością odczytu wartości w poszczególnych punktach.

 

Moduł w szczególności umożliwia: 

 • w zakresie obliczeń:
  • określenie mnożnika krytycznego dla aktualnie zdefiniowanego obciążenia,
  • określenie postaci utraty stateczności,
 • w zakresie przeglądania wyników:
  • wizualizację trzydziestu pierwszych postaci utraty stateczności (przeglądanie sekwencyjne lub wybór po numerze),
  • odczyt unormowanego wektora przemieszczenia dla poszczególnych punktów konstrukcji,
  • lustrzane odbicie postaci utraty stateczności.