Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego. Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD.

Moduł szczególności umożliwia:

 • przy definiowaniu układu prętów:
  • tworzenie dowolnej geometrii układu prętowego złożonej z odcinków prostych,
  • definiowanie linii konstrukcyjnych (szkic),
  • import geometrii z pliku DXF (z opcją importu jako szkic oraz dzielenia przecinających się prętów),
  • definiowanie rodzaju połączeń między prętami (sztywne, przegubowe),
  • definiowanie elementów przenoszących tylko siłę rozciągającą (cięgna),
  • łączenie prętów w grupy (ułatwia zaznaczanie),
  • dodanie do każdego elementu nazwy i komentarza, który jest widoczny na raporcie,
  • podział zdefiniowanego pręta na mniejsze elementy,
  • zmianę węzłów elementu prętowego,
  • zmianę numeru węzłów i elementów,
  • zmianę węzłów elementu prętowego,
  • używanie globalnego i lokalnego układu współrzędnych (możliwość zmiany położenia początku i kąta),
  • automatyczne i manualne wymiarowanie elementów konstrukcji,
  • przesunięcie, przeskalowanie, obrót, powielenie i lustrzane odbicie wybranych elementów
  • prętowych,
  • wykorzystanie punktów charakterystycznych do lokalizacji punktów węzłowych,
 • przy definiowaniu obciążenia:
  • organizację sił w przypadki obciążania o zdefiniowanym typie (stałe, zmienne) i
  • współczynnikach obciążenia (min, max),
  • definiowanie relacji między przypadkami obciążenia,
  • wyłączanie/włączanie do analizy wybranych przypadków obciążenia,
  • definiowanie sił i momentów skupionych oraz obciążenia rozłożonego na długości pręta;
  • obciążenie może być zadane pod dowolnym kątem i w dowolnym miejscu na długości elementu prętowego,
  • automatyczne uwzględnienie ciężaru własnego konstrukcji,
  • definiowanie obciążenia termicznego,
  • powielanie wzorca sił z wybranego pręta na pozostałe elementy,
  • kopiowanie całych grup obciążenia,
 • przy definiowaniu warunków brzegowych:
  • definiowanie podstawowych typów więzów konstrukcji (podpora przesuwna i nieprzesuwna, ślizg, utwierdzenie),
  • określenie kąta pochylenia podpór,
  • uwzględnienie podatności podpory po wybranych kierunkach,
  • uwzględnienie osiadania podpory po wybranych kierunkach,
 • przy definiowaniu profili:
  • utworzenie grupy profili przynależnych do aktualnego projektu,
  • definicję profili z wykorzystaniem modułu Edytor Profili,
  • zbiorcze przypisanie profili do wybranych prętów,
 • przy pracy z modelem:
  • tworzenie geometrii z użyciem śledzenia punktów i kątów charakterystycznych,
  • edycję i usuwanie wszystkich elementów podstawowych modelu,
  • dodanie wymiarów konstrukcji (również automatycznie),
  • wizualizację przekrojów,
  • pracę nad kilkoma pozycjami obliczeniowymi jednocześnie,
  • swobodne operowanie widokiem (powiększanie, przesuwanie itd),
  • kopiowanie przez schowek między aplikacjami,
  • posługiwanie się lokalnymi układami współrzędnych,
  • i wiele więcej.