Linie wpływu

Wyznaczenie linii wpływu sił przekrojowych i naprężeń. Generowanie linii wpływu jest konieczne w przypadku obciążeń, które mogą zmieniać swoje położenie. Moduł pozwala na bardzo łatwe i wygodne tworzenie linii wpływu dla dowolnego przekroju i obszaru dopuszczalnego położenia siły. Wyniki prezentowane są dla wszystkich sił przekrojowych oraz naprężeń w formie graficznej z możliwością odczytu wartości w dowolnym punkcie układu.

Rozszerzeniem funkcjonalności modułu jest możliwość wygenerowania linii wpływu z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu oraz wyłączania się z pracy ściskanych cięgien.

 

Moduł w szczególności umożliwia: 

 • w zakresie obliczeń:
  • wyznaczenie linii wpływu dla sił przekrojowych (N, T, M) oraz naprężeń,
  • wybór siły skupionej lub momentu skupionego,
  • ustalenie rozpatrywanego przekroju w dowolnym punkcie konstrukcji,
  • wybór prętów po których może poruszać się siła,
 • w zakresie obsługi przeglądania wyników:
  • wygodną definicję zadania – w całości w jednym oknie,
  • możliwość zwiększenia/zmniejszenia dokładności obliczeń (znaczące przyśpieszenie rozwiązywania problemu),
  • wizualizację wyników (wykresy) z zaznaczeniem rozpatrywanego przekroju i prętów po których porusza się siła,
  • odczyt wyników w dowolnym puncie konstrukcji,
  • przeskalowanie wykresów.