Edytor profili

Tworzenie, edycja i zarządzanie profilami. Moduł umożliwia wybór profili z bazy kształtowników podstawowych oraz tworzenie nowych poprzez modyfikację kształtów podstawowych lub ich dowolne złożenie. Dla każdego profilu istnieje możliwość wyznaczana podstawowych geometryczne oraz sporządzenia raportu. Dostępne biblioteki zawierają kompletny zestaw standardowych przekrojów oraz materiałów.

Program w szczególności umożliwia:

 • przy definiowaniu profilu:
  • dostęp do katalogu profili podstawowych (walcowane, zimnogięte, spawane, figury geometryczne itd.),
  • dostęp do bazy materiałowej (charakterystyki stali, betonu, drewna…),
  • możliwość dowolnego komponowanie profili podstawowych w ramach jednego profilu złożonego,
  • modyfikowanie profili podstawowych oraz cech materiałów,
  • definiowanie otworów o dowolnym kształcie,
  • definiowanie obrotu profili lub ich lustrzanego odbicia,
  • przy analizowaniu profilu:
  • odczyt parametrów geometrycznych dla osi głównych, podstawowych i centralnych
  • aktualizowanie się charakterystyk w czasie rzeczywistym,
  • graficzną reprezentację położenia środką ciężkości profilu i pochylania osi głównych,
 • przy tworzeniu raportu:
  • eksport do formatu Rich Text Format (.rtf),
  • podgląd w MSWord i Open Office (lub inny edytor interpretujący rtf),
  • możliwość wyboru profili dla których ma być tworzony wydruk,
 • przy użytkowaniu:
  • wygodne zarządzanie projektami profili (kopiowanie, tworzenie na bazie istniejącego, zapis do pliku),
  • wymiana projektami profili między stanowiskami,
  • stworzenie dowolnej kompozycji elementów okna głównego,
  • wygodne i szybkie modyfikowanie położenia profilu (przesuwanie za pomocą myszy),
  • obsługę obszaru definiowania profilu (powiększanie, przesuwanie) przy pomocy myszy,
  • pełna kompatybilność z modułem MODEL,