Rama

Zestaw narzędzi do szczegółowej analiz konstrukcji ramowych o dowolnej geometrii, podparciu oraz obciążeniu. Pakiet umożliwia przeprowadzenie analizy statycznej (liniowej oraz nieliniowej), wymiarowanie według eurokodów oraz norm polskich (żelbet, stal, drewno, fundamenty, …), analizę stateczności, dynamiczną, utworzenie linii wpływu oraz optymalizację konstrukcji. W pakiecie dodatkowo znajdziemy kalkulator długości wyboczeniowych oraz rozbudowany edytor profili.

Modelowanie

Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD. Moduł szczególności umożliwia: przy definiowaniu układu prętów: tworzenie dowolnej geometrii układu prę...
Statyka

Statyka

Podstawowy moduł obliczeniowy programu, który umożliwia wyznaczenie wszystkich istotnych wartości statycznych układu. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne norm polskich oraz eurokodów. Rozszerzeniem funkcjonalności modułu jest analiza nieliniowa umożliwiająca uwzględnienie efektów drugiego rzędu oraz wyłączanie się z pra...
Optymalizacja

Optymalizacja

Automatyczna poprawa wybranych cech układu w celu zmniejszenie masy konstrukcji lub spełnienie warunków projektowych.  Moduł wykorzystuje algorytmy optymalizacji, które automatycznie przeszukują wiele alternatywnych rozwiązań. Działanie modułu przypomina proces dobrze znany każdemu projektantowi, który polega na stopniowym ulepszaniu konstrukcji poprzez analizę wyników i wprowadzanie kolejnych zmian do układu. Podstawowa różnica tkwi w fakcie, ż...
Wymiarowanie

Wymiarowanie

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi.  Moduł wykorzystuje tak zwane reguły wymiarowania, które sprawdzają zestaw warunków projektowych dla wskazanego elementu. Reguły wymiarowania można swobodnie przypisywać do elementów prętowych oraz węzłów konstrukcji. W module dostępnych jest wiele reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę według kryteriów zawartych w wybranej normie. Dodatkowo, dostępny ...
Stateczność

Stateczność

Wyznaczenie obciążenia krytycznego i postaci utraty stateczności.  Moduł jest niezwykle przydatny w konstrukcjach zagrożonych utratą stateczności. Pozwala określić obciążenie krytyczne dla dowolnej geometrii, warunków podparcia oraz obciążenia układu. Siła krytyczna może zostać ponadto użyta do wyznaczenia współczynników długości wyboczeniowej. Wyniki prezentowane są w formie graficznej z możliwością odczytu wartości w poszczególnych&n...
Długość wyboczeniowa

Długość wyboczeniowa

Kalkulator długości wyboczeniowej elementów ściskanych.  Niezbędnik każdego projektanta stanowiący rozszerzenie funkcjonalności modulu STATECZNOŚĆ . Moduł na podstawie siły krytycznej oraz postaci wyboczenia wyznacza długość wyboczeniową oraz współczynniki długości wyboczeniowej dla wskazanych prętów lub ciągu prętów. Parametry wyboczeniowe można określić dla dowolnej geometrii, warunków podparcia oraz obciążenia układu jak również dowolnej postaci ...
Linie wpływu

Linie wpływu

Wyznaczenie linii wpływu sił przekrojowych i naprężeń.  Generowanie linii wpływu jest konieczne w przypadku obciążeń, które mogą zmieniać swoje położenie. Moduł pozwala na bardzo łatwe i wygodne tworzenie linii wpływu dla dowolnego przekroju i obszaru dopuszczalnego położenia siły. Wyniki prezentowane są dla wszystkich sił przekrojowych oraz naprężeń w formie graficznej z możliwością odczytu wartości w dowolnym punkcie układu. Rozs...
Dynamika (drgania własne)

Dynamika (drgania własne)

Określenie częstości i postaci drgań własnych.  Znajomość charakterystyki dynamicznej układu jest kluczowa w przypadku drgań generowanych przez wentylatory lub inne urządzenia przemysłowe. Modyfikacja (strojenie) konstrukcji w celu zwiększenia różnicy między częstością wymuszenia, a częstością drgań własnych jest niezbędnym etapem projektowania, który może zostać wykonany w module DYNAMIKA.   Moduł w szczególności umożliwia:&...
Edytor profili

Edytor profili

Tworzenie, edycja i zarządzanie profilami.  Moduł umożliwia wybór profili z bazy kształtowników podstawowych oraz tworzenie nowych poprzez modyfikację kształtów podstawowych lub ich dowolne złożenie. Dla każdego profilu istnieje możliwość wyznaczana podstawowych geometryczne oraz sporządzenia raportu. Dostępne biblioteki zawierają kompletny zestaw standardowych przekrojów oraz materiałów. Program w szczególności umożliwia: przy definiowaniu p...