Wymiarowanie

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi. Moduł umożliwia projektowanie zgodnie z normami dla konstrukcji żelbetowych: PN-EN 1992 lub PN-B-03264:2002. Wydajny system analizy konstrukcji pozwala na wprowadzanie zmian w zbrojeniu lub parametrach projektowych bez konieczność czasochłonnego przeliczania całej konstrukcji.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • w zakresie analizy:
  • współpracę z modułem do statyki (import/eksport danych, wyników),
  • określenie wymaganego zbrojenia oraz rozwarcia rys z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli i żeber,
  • uwzględnienie zbrojenia podstawowego oraz dodatkowych siatek zbrojeniowych przy obliczaniu rys w panelach,
  • uwzględnienie zbrojenia przy obliczaniu rys w żebrach,
  • uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia,
  • obliczenia brakującego zbrojenia w poszczególnych obszarach,
  • określenie zbrojenia minimalnego ze względu na skurcz oraz sposób pracy (ściskanie/rozciąganie/zginanie),
  • przeliczenie wyników dla nowej konfiguracji zbrojenia lub parametrów projektowych (przeliczane są tylko pola, które uległy zmianie),
  • i wiele więcej…
 • w zakresie definicji zbrojenia oraz parametrów wymiarowania:
  • przypisanie zbrojenia podstawowego do paneli oraz dodatkowego ograniczonego wielobokiem,
  • niezależne ustawienia parametrów projektowych dla poszczególnych paneli oraz żeber,
  • niezależne ukierunkowanie zbrojenia w ramach panelu oraz zbrojenia dodatkowego poprzez przypisanie układu lokalnego,
  • tworzenie bazowych siatek zbrojeniowych, które następnie przypisywane są do paneli/elementów,
  • definicję zbrojenia poprzez pole przekroju lub średnicę/liczbę/rozstaw prętów (możliwość blokady wybranego parametru),
  • wizualizację siatek zbrojeniowych w trakcie definicji,
  • zróżnicowanie zbrojenia przedniego (góra) i tylnego (dół) dla elementów powierzchniowych oraz żeber,
  • swobodne kształtowanie dodatkowego zbrojenia paneli,
  • i wiele więcej…
 • w zakresie wizualizacji wyników:
  • graficzną prezentacje wszystkich wyników,
  • odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji,
  • odczytanie wartości w dowolnie zdefiniowanym przekroju układu,
  • zmianę i automatyczne przeliczeniu układu dla ustawień grup obciążenia, relacji przypadków obciążenia oraz przekrojów konstrukcji,
  • prezentację map z uwzględnieniem lokalnych kierunków przypisanych do paneli,
  • prezentację wyników wymiarowania żeber w postaci wykresów (w obszarze kreślenia lub osobnym oknie),
  • ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników,
  • prezentację ekstremalnych powierzchni dla obwiedni,
  • prezentację zbrojenia brakującego względem wymaganego obliczeniami,
  • prezentację  zbrojenia minimalnego,
  • prezentację zbrojenia w postaci pola przekroju lub liczby prętów na metr bieżący,
  • prezentację zarysowania dla zbrojenia zdefiniowanego przez użytkownika lub wymaganego obliczeniowo,
  • wydajną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych lub zbrojenia,
  • generowanie edytowalnego raportu z wynikami do raportu (RTF),
  • menadżer kontekstu dla raportu – swobodne komponowanie treści,
  • i wiele więcej…