Wymiarowanie – reguły

Reguły wymiarowania stanowią rozszerzenie podstawowych procedur w zakresie analizy przebicia, umożliwiają szczegółowe wymiarowanie belek oraz analizę punktowego oparcia na murowanej ścianie. Reguły można swobodnie przypisywać do wybranych elementów schematu (węzły/belki).

Moduł w szczególności umożliwia:

  • zarządzanie regułami wymiarowania (tworzenie, przypisywanie, usuwanie),
  • współpracę między modułem STATYKA a regułami wymiarowania (import/eksport danych, wyników),
  • przypisywanie wielu reguł wymiarowania do jednego elementu, dając tym samym możliwość sprawdzenia warunków z uwzględnieniem wielu norm lub alternatywnych konfiguracji parametrów,
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
  • generowanie raportu zawierającego wykaz warunków projektowych wraz z procentowym wytężeniem dla wybranych reguł wymiarowania.

Żelbet (PN-B-03264)

Żelbet (PN-B-03264)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych.   Procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90-03264. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU.  Wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do ...
Żelbet (PN-EN 1992)

Żelbet (PN-EN 1992)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych .  Procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1992. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU.  Wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostos...
Przebicie płyt żelbetowych (PN-EN 1992)

Przebicie płyt żelbetowych (PN-EN 1992)

Wymiarowanie przebicia żelbetowych elementów płytowych/powłokowych zgodnie z metodą w PN-EN 1992. Algorytm jest w pełni zintegrowany z modułami statyki oraz wymiarowania dzięki czemu wszystkie dane importowane są wprost z modelu i wyników analizy. Swoboda przy definicji obwodów dla których wykonywane są obliczenia umożliwia analizę dowolnych przypadków (słupy wewnętrzne, skrajne, ściany, grupy słupów itp). Moduł w szczególności umożliwia: w zakr...
Mury - obc. skupione (PN-EN 1996)

Mury - obc. skupione (PN-EN 1996)

Mur obciążony siłą skupioną zgodnie.  Procedura umożliwia obliczenie nośności ściany murowej pod obciążeniem skupionym zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN-1996. Algorytm sprawdza warunek nośności ściany na docisk. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych. Reguła w szczególności umożliwia:  wyznaczenie nośnoś...