Weryfikacja

Weryfikacja konstrukcji powierzchniowych. Moduł umożliwia przeprowadzenie analizy nieliniowej dla wybranej kombinacji z uwzględnieniem zmian sztywności w wyniku zarysowaniu oraz zjawisk reologicznych. Analiza nieliniowa pozwala ocenić dokładniej ugięcia konstrukcji oraz redystrybucję sił wewnętrznych.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • w zakresie analizy:
  • współpracę z modułem do statyki i wymiarowania (import/eksport danych, wyników),
  • określenie wartości statycznych oraz zbrojenia i zarysowania z uwzględnieniem zmian sztywności i zjawisk reologicznych,
  • określenie redukcji sztywności w elementach powierzchniowych i żebrach z uwzględnieniem aktualnie zdefiniowanego zbrojenia (zbrojenie podstawowe, dodatkowe, wkładki dla  żeber),
  • przeprowadzenie iteracyjnej procedury z aktualizacją rozkładu wartości statycznych,
  • kontrolę zbieżności analizy i automatyczne jej zatrzymanie (warunek dokładności lub liczby iteracji),
  • wybór z predefiniowanych kombinacji obciążenia lub kombinacji użytkownika,
  • i wiele więcej…
 • w zakresie wizualizacji wyników:
  • graficzną prezentacje wszystkich wyników,
  • odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji,
  • odczytanie wartości w dowolnie zdefiniowanym przekroju układu,
  • prezentację map z uwzględnieniem lokalnych kierunków przypisanych do paneli,
  • prezentację wyników wymiarowania żeber w postaci wykresów,
  • ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników,
  • prezentację zbrojenia brakującego względem wymaganego obliczeniami,
  • prezentację  zbrojenia minimalnego,
  • prezentację zbrojenia w postaci pola przekroju lub liczby prętów na metr bieżący,
  • prezentację zarysowania dla zbrojenia zdefiniowanego przez użytkownika lub wymaganego obliczeniowo,
  • wydajną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych lub zbrojenia,
  • generowanie edytowalnego raportu z wynikami do raportu (RTF),
  • menadżer kontekstu dla raportu – swobodne komponowanie treści,
  • i wiele więcej…