Powłoka

Model powłokowy jest niezbędny w sytuacjach obliczeniowych, gdzie jednocześnie występuje stan błonowy (ściany/tarcze) i zgięciowy (płyty). Wśród wielu przykładów obliczeniowych warto wymienić te najczęstsze, tj.: płyty posadzkowe obliczane z uwzględnieniem skurczu, ściany zbiorników, tężniki powierzchniowe, ściany budynków obciążone parciem wiatru/gruntu/uderzeniem pojazdu itp. Moduł obejmuje zestaw narzędzi do analizy statycznej, wymiarowania oraz weryfikacji powłok. Wyniki analizy są prezentowane w przestrzeni trójwymiarowej ze wszystkimi niezbędnymi składowymi. Dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi do definicji i edycji modelu, nawet bardzo skomplikowana konstrukcja może zostać zaprojektowana szybko i kompleksowo.

Modelowanie

Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD. Moduł w szczególności umożliwia: przy definiowaniu konstrukcji powierzchniowej: definicję geometrii poprzez ...
Statyka

Statyka

Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych w powłokach z ew. żebrami. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich . Moduł w szczególności umożliwia: przy analizie konstrukcji: określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli w płyt...
Wymiarowanie

Wymiarowanie

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi.  Moduł umożliwia projektowanie zgodnie z normami dla konstrukcji żelbetowych: PN-EN 1992 lub PN-B-03264:2002. Wydajny system analizy konstrukcji pozwala na wprowadzanie zmian w zbrojeniu lub parametrach projektowych bez konieczność czasochłonnego przeliczania całej konstrukcji. Moduł w szczególności umożliwia: w zakresie analizy: współpracę z modułem ...
Weryfikacja

Weryfikacja

Weryfikacja konstrukcji powierzchniowych.  Moduł umożliwia przeprowadzenie analizy nieliniowej dla wybranej kombinacji z uwzględnieniem zmian sztywności w wyniku zarysowaniu oraz zjawisk reologicznych. Analiza nieliniowa pozwala ocenić dokładniej ugięcia konstrukcji oraz redystrybucję sił wewnętrznych. Moduł w szczególności umożliwia: w zakresie analizy: współpracę z modułem do statyki i wymiarowania (import/eksport d...