Statyka

Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych w układach powierzchniowych z ew. żebrami. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich .

Moduł w szczególności umożliwia:

 • przy analizie konstrukcji:
  • określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla paneli
   • w płytach (Qx, Qy, Mxx, Myy, Mxy),
  • określenie reakcji podporowych (punktowe oraz liniowe),
  • określenie przemieszczeń układu,
  • określenie sił przekrojowych w żebrach
   • w przypadku płyt (T, Mx, My),
  • uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia,
  • uwzględnienie rodzaju podpory, jej osiadania oraz podatności,
  • obliczenia dla wielu pozycji obliczeniowych jednocześnie,
  • i wiele więcej…
 • przy przeglądaniu wyników:
  • graficzną prezentacje wszystkich wyników,
  • odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji,
  • odczytanie wartości w dowolnie zdefiniowanym przekroju układu,
  • prezentację ekstremalnych powierzchni dla obwiedni,
  • zmianę i automatyczne przeliczeniu układu dla ustawień grup obciążenia, relacji przypadków obciążenia oraz przekrojów konstrukcji,
  • odczyt reakcji węzłowych wraz z kombinacją ekstremalną,
  • prezentację reakcji dla podpór liniowych w postaci wykresów,
  • prezentację sił przekrojowych w belkach w postaci wykresów,
  • ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników,
  • prezentację map z uwzględnieniem lokalnych kierunków przypisanych do paneli,
  • generowanie edytowalnego raportu z wynikami do raportu (RTF),
  • menadżer kontekstu dla raportu – swobodne komponowanie treści,
  • i wiele więcej…