Ruszty

Zestaw narzędzi do analizy statycznej oraz wymiarowania żelbetowych elementów belkowych definiowanych w płaszczyźnie i obciążonych prostopadle do niej. Klasycznym przykładem tego typu konstrukcji są ruszty. Uproszczony interfejs oraz dedykowane narzędzia na potrzeby modelowania elementów belkowych sprawiają, że tworzenie i analiza problemu wykonywana jest wygodniej i szybciej niż w standardowym module do analizy płyt. Aktualnie moduł wspiera wymiarowanie elementów żelbetowych.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • przy definiowaniu konstrukcji:
  • swobodną definicję belek, podpór oraz obciążenia,
  • import geometrii z pliku DXF (z opcją importu jako szkic oraz dzielenia przecinających się prętów),
  • swobodną edycję geometrii poprzez operacje na wierzchołkach i krawędziach (powiel, przesuń, podziel, obróć, itp),
  • definiowanie linii konstrukcyjnych (szkic),
  • wykorzystanie punktów charakterystycznych do lokalizacji punktów węzłowych,
  • definiowanie sił skupionych w węzłach oraz punktach na długości belek,
  • definiowanie obciążenia rozłożonego wzdłuż dowolnej linii,
  • automatyczne uwzględnienie ciężaru własnego konstrukcji,
  • jednoczesne przypisanie obciążenia do wielu elementów konstrukcji (węzły, krawędzie),
  • operowanie na obciążeniu poprzez menadżer (lista),
  • organizację sił w przypadki obciążania o zdefiniowanym typie (stałe, zmienne) i współczynnikach obciążenia (min, max),
  • definiowanie relacji między przypadkami obciążenia,
  • wyłączanie/włączanie do analizy wybranych przypadków obciążenia,
  • definiowanie podstawowych typów podpór (przegub, utwierdzenie, łożysko, itp),
  • określenie uwzględnianych stopni swobody dla podpory,
  • definicja lokalnego układ współrzędnych dla podpór punktowych,
  • uwzględnienie podatności podpory po wybranych kierunkach,
  • uwzględnienie osiadania podpory po wybranych kierunkach,
  • jednoczesne przypisanie podpory do wielu elementów konstrukcji (węzły, krawędzie),
  • kalkulator sztywności podpory sprężystej na podstawie cech słupa/ściany,
  • współpraca z kalkulatorem sztywności uwarstwionego gruntu (półprzestrzeń sprężysta),
  • pracę nad kilkoma pozycjami obliczeniowymi jednocześnie,
  • dodanie wymiarów konstrukcji (również automatycznie),
  • wizualizację szerokości przekrojów żeber,
  • posługiwanie się lokalnymi układami współrzędnych,
  • i wiele więcej…
 • przy analizie statycznej:
  • określenie sił przekrojowych w belkach (T, Mx, My),
  • określenie reakcji podporowych (punktowe oraz liniowe),
  • określenie przemieszczeń belek,
  • uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia,
  • uwzględnienie rodzaju podpory, jej osiadania oraz podatności,
  • obliczenia dla wielu pozycji obliczeniowych jednocześnie,
  • graficzną prezentacje wszystkich wyników,
  • odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji,
  • zmianę i automatyczne przeliczeniu układu dla ustawień grup obciążenia, relacji przypadków obciążenia oraz cech konstrukcji,
  • odczyt reakcji węzłowych wraz z kombinacją ekstremalną,
  • prezentację reakcji dla podpór liniowych w postaci wykresów,
  • prezentację sił przekrojowych w belkach w postaci wykresów,
  • ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników,
  • generowanie edytowalnego raportu z wynikami do raportu (RTF),
  • menadżer kontekstu dla raportu – swobodne komponowanie treści,
  • i wiele więcej…
 • przy wymiarowaniu:
  • współpracę z modułem do statyki (import/eksport danych, wyników),
  • szczegółową analizę warunków nośności za pomocą reguł wymiarowania,
  • analizę uproszczoną obejmującą określenie:
   • zbrojenia wymaganego,
   • zbrojenia brakującego
   • rozwarcia rys dla zbrojenia zadanego oraz obliczeniowego,
  • uwzględnienie zbrojenia przy obliczaniu rys w żebrach,
  • automatyczne uwzględnienie kombinatoryki przypadków obciążenia,
  • obliczenia dla wielu pozycji obliczeniowych jednocześnie,
  • przeliczenie wyników dla nowej konfiguracji zbrojenia lub parametrów projektowych (przeliczane są tylko wartości, które uległy zmianie),
  • niezależne ustawienia parametrów projektowych dla poszczególnych belek,
  • tworzenie bazowych definicji zbrojenia, które następnie przypisywane są do belek,
  • zróżnicowanie zbrojenia górnego i dolnego,
  • graficzną prezentacje wszystkich wyników,
  • odczytanie wartości we wskazanych punktach konstrukcji,
  • prezentację wyników wymiarowania żeber w postaci wykresów,
  • ukrycie/pokazanie poszczególnych warstw reprezentacji graficznej modelu i wyników,
  • prezentację zbrojenia brakującego względem wymaganego obliczeniami,
  • prezentację zarysowania dla zbrojenia zdefiniowanego przez użytkownika lub wymaganego obliczeniowo,
  • wydajną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych lub zbrojenia,
  • generowanie edytowalnego raportu z wynikami do raportu (RTF),
  • menadżer kontekstu dla raportu – swobodne komponowanie treści,
  • i wiele więcej…