Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego. Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • przy definiowaniu konstrukcji powierzchniowej:
  • definicję geometrii poprzez panele o różnych cechach materiałowych oraz grubości,
  • definicję paneli o dowolnej geometrii (wierzchołki + krawędzie),
  • definiowanie paneli „zagnieżdżonych” (panel w panelu),
  • definiowanie otworów (na podstawie geometrii paneli),
  • definiowanie „swobodnych” wierzchołków oraz krawędzi w ramach paneli,
  • definiowanie linii konstrukcyjnych (szkic),
  • definiowanie osunięcia powierzchni środkowej (offset-u) dla paneli,
  • import geometrii z pliku DXF (z opcją importu jako szkic oraz dzielenia przecinających się prętów),
  • swobodne przypisywanie parametrów materiału oraz grubości do paneli,
  • przypisanie panelom lokalnych układów współrzędnych, w których prezentowane będą wyniki,
  • swobodną edycję geometrii poprzez operacje na wierzchołkach i krawędziach (powiel, przesuń, podziel, obróć, itp),
  • definicję prostokątnych żeber o dowolnych wymiarach oraz usytuowaniu (licowanie z górą/dołem, własna pozycja),
  • możliwość wymuszanie zbrojenia symetrycznego dla belek i paneli,
  • automatyczne i manualne wymiarowanie elementów konstrukcji,
  • wykorzystanie punktów charakterystycznych do lokalizacji punktów węzłowych,
 • przy definiowaniu siatki elementów skończonych:
  • automatyczne generowanie siatki elementów skończonych,
  • wybór między dwoma algorytmami generowanie siatki,
  • wielostopniowe zagęszczanie siatki przy wierzchołkach lub wzdłuż krawędzi,
  • globalną definicję rozmiaru elementów skończonych,
  • sprecyzowanie rozmiaru elementu skończonego na krawędzi (liczba, rozmiar, również zmienna na długości),
  • automatyczne dogęszczanie siatek przy wybranych obiektach (podpory, obciążenie itp),
  • wizualizację siatki elementów skończonych,
 • przy definiowaniu obciążenia:
  • organizację sił w przypadki obciążania o zdefiniowanym typie (stałe, zmienne) i współczynnikach obciążenia (min, max),
  • definiowanie relacji między przypadkami obciążenia,
  • wyłączanie/włączanie do analizy wybranych przypadków obciążenia,
  • definiowanie sił skupionych w węzłach,
  • definiowanie obciążenia rozłożonego wzdłuż dowolnej linii,
  • definiowanie obciążenie rozłożonego poprzez wielobok lub panel,
  • automatyczne uwzględnienie ciężaru własnego konstrukcji,
  • jednoczesne przypisanie obciążenia do wielu elementów konstrukcji (węzły, krawędzie, panele),
  • operowanie na obciążeniu poprzez menadżer (lista),
 • przy definiowaniu warunków brzegowych:
  • definiowanie podstawowych typów podpór (punktowa, liniowa, powierzchniowa),
  • określenie uwzględnianych stopni swobody,
  • definicja lokalnego układ współrzędnych dla stopni swobody,
  • uwzględnienie podatności podpory po wybranych kierunkach,
  • uwzględnienie osiadania podpory po wybranych kierunkach,
  • jednoczesne przypisanie podpory do wielu elementów konstrukcji (węzły, krawędzie, panele),
  • kalkulator sztywności podpory sprężystej na podstawie cech słupa/ściany (podpory liniowe/punktowe),
  • kalkulator sztywności uwarstwionego gruntu (półprzestrzeń sprężysta),
  • [Opcja „Podłożę sprężyste”] uwzględnienie podatnego podłoża uwarstwionego (model Winklera),
 • przy pracy z modelem:
  • pracę nad kilkoma pozycjami obliczeniowymi jednocześnie,
  • tworzenie geometrii z użyciem śledzenia punktów i kątów charakterystycznych,
  • edycję i usuwanie wszystkich elementów podstawowych modelu,
  • dodanie wymiarów konstrukcji (również automatycznie),
  • wizualizację szerokości przekrojów żeber,
  • swobodne operowanie widokiem (powiększanie, przesuwanie itd),
  • posługiwanie się lokalnymi układami współrzędnych,
  • i wiele więcej.